Bläddra

Bokstavs- och sifferboken

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Bokstavs- och sifferboken

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Bokstavs- och sifferboken är ett material där barnen på ett lekfullt sätt övar bokstäver och siffror. Genom att barnen målar, klipper, klistrar och pusslar stimuleras både motorik, färg- och formsinne. Arbetsmaterialet vänder sig främst till barn i förskolan.