Bläddra

Budget och budgetering, bok med eLabb

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden

Budget och budgetering, bok med eLabb

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
Köp här
Varför är budgeten ett så centralt verktyg för de flesta företag? Hur byggs företagets budgetar upp? Hur ser budgetprocessen ut, och varför ser den ut som den gör? I Budget och budgetering behandlas det kanske mest mångsidiga och användbara av alla de verktyg som finns i den företagsekonomiska verktygslådan.

Läs mer
Boken behandlar de grundläggande modellerna för budgetering, och genom ett stort antal övningar och exempel från företag och andra organisationer visas den praktiska användningen upp. Boken tar också upp den kritik som framförs mot budgeteringen och de anpassningar som kan göras för att budgeteringen ska skapa ännu mer värde för företaget.

Om författarna
Håkan Kullvén är universitetslektor och arbetar på avdelningen för Industriell teknik på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.