Bläddra

Die Libelle 2 Lärhl

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Die Libelle 2 Lärhl

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Steg 3-4
Die Libelle är en studiesats för fortsättningstyska steg 3 och 4. Die Libelle kan användas både på ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen.

Läs mer
Här får eleverna på ett lekfullt och stimulerande sätt utveckla sina språkkunskaper.
Textböckerna innehåller autentiska och specialskrivna texter kryddade med dikter, sånger, ordspråk och vitsar. Glosorna står i direkt anslutning till texterna.
Övningarna i textböckerna bygger främst på aktiv kommunikation och elevernas egen kreativitet. Tanken är att eleverna ska träna på att våga använda sin tyska! De får diskutera, göra egna dialoger och intervjuer, söka information t.ex. på Internet, skriva artiklar och svara på innehållsfrågor.
Övningsböckerna är mångfacetterade. De textanslutna övningarna är främst knutna till ordkunskap. Det centrala ord- och frasförrådet övas i fristående övningar. Olika typer av aktivt kommunikativa och kreativa övningar finns också här. Basgrammatiken repeteras och därefter byggs grammatikkunskaperna ut steg för steg. De starka verben bearbetas metodiskt. Även de många hörövningarna utgör en viktig del av övningsböckerna.
Elevfacit till text- och övningsböcker finns i separata häften.
Lärarhandledningarna innehåller metodiska tips för arbetet i klassrummet, kopieringsunderlag, med bl.a. extra övningar samt repetitionsuppgifter och diagnostiska test.