Bläddra

Easy-Peasy 1 Teacher’s Book

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Easy-Peasy 1 Teacher’s Book

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Easy-Peasy är ett material för dig som vill börja med engelska i förskoleklass eller under skolår 1. Eleverna får vara aktiva med hjälp av muntliga övningar, hörförståelseövningar, sånger, lekar, rim och ramsor. I Playbook 1 får eleverna rita och färglägga, kryssa för och dra streck mellan bilder.