Bläddra

Engelsk basgrammatik Övningsbok 1 + Facit

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Engelsk basgrammatik Övningsbok 1 + Facit

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Engelsk basgrammatik är avsedd för skolår 7-9, gymnasieskolans yrkesinriktade program, vuxenutbildning och självstudier.
Den omfattar sådana moment som ansetts vara absolut grundläggande. Framställningen är kontrastiv och största utrymmet ägnas sådant som kan bereda svenskspråkiga elever svårigheter.
Övningsbok 1-2 övar grundläggande grammatiska moment.