Bläddra

Food for Science Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Food for Science Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Food for Science är avsedd för gymnasieskolans och vuxenutbildningens kurs (A), B och C och bygger på ett varierat utbud av autentiska tidningsartiklar med naturvetenskaplig inriktning på olika nivåer. Här får eleven möjlighet att i olika övningar träna och bygga upp både ett allmänt, aktuellt ordförråd och ett mer ämnesanknutet.

Läs mer
Food for Science är avsedd för gymnasieskolans och vuxenutbildningens kurs (A) B och C. Den bygger på ett varierat utbud av autentiska tidningsartiklar med naturvetenskaplig inriktning på olika nivåer. Här får eleven möjlighet att i olika övningar träna och bygga upp både ett allmänt, aktuellt ordförråd och ett mer ämnesanknutet.
En nyhet i Food for Science är ett utförligt och illustrerat appendix med frekventa facktermer från olika ämnesområden.
Till boken finns även ett kassettband med samtliga texter och hörövningar inspelade samt ett separat facit.