Bläddra

Från kunskap till lönsamhet – om företagsledning i kunskapssamhällets affärslogik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Från kunskap till lönsamhet – om företagsledning i kunskapssamhällets affärslogik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
I kunskapssamhället är företagsledning att transformera kunskap till värde för kunder och till lönsamhet för företaget. Alla företag blir kunskapsföretag. Den avgörande kompetensen och framgångsfaktorn blir förmågan att sätta kunskap i arbete. Det är om detta Från kunskap till lönsamhet handlar om.

Läs mer
I kunskapssamhället är företagsledning att transformera kunskap till värde för kunder och till lönsamhet för företaget. Alla företag blir kunskapsföretag. Den avgörande kompetensen och framgångsfaktorn blir förmågan att sätta kunskap i arbete. Det är om detta Från kunskap till lönsamhet handlar om.
Boken resonerar kring kunskapssamhällets affärslogik och presenterar ett ledningssystem som återspeglar och fokuserar på de frågor som är avgörande i kunskapssamhällets affärslogik.
Ledningssystemet kallas MIA - Management of Intangible Assets. Grunden är att kontinuerligt samla in, analysera och agera på information om olika förhållanden internt inom företaget och i dess omvärld.
Men snarare än att vara en mätmetod är MIA en ledningsmodell för ett fortlöpande förbättringsarbete. MIA-modellen är ofta ett komplement till andra ledningsinstrument. När den ekonomiska redovisningen analyserar resultatet för föregående period säger MIA mer om framtiden, om dess hot och möjligheter.
Från kunskap till lönsamhet är en bok för alla som vill öka sin kunskap om dagens affärslogik och som vill vidga perspektivet på ledning av företag där kunskap spelar en avgörande roll. Den vänder sig till företagsledare och chefer och alla som arbetar med human resource-, marknads- och informationsfrågor.
Henrik Fock har 25 års bred erfarenhet av ledningsarbete genom uppdrag som VD och vVD samt som managementkonsult och genom styrelsearbete, främst från Stockholms stad, SMG Consulting och Research International. Sedan två år tillbaka driver Henrik Fock det egna konsultbolaget Akt&Mening. Han har tidigare gett ut flera böcker.