Bläddra

Fritidshem Planeringskalender 2017/2018

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk

Fritidshem Planeringskalender 2017/2018

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Ur innehållet:

Veckouppslag med plats för planering och utvärdering
Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
Årshjul för elevutveckling
Årshjul för aktiviteter
Plats att sätta upp bilder på er som jobbar