Bläddra

av: Annelie Karlsson

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans verksamhet. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fokus är att göra fritidshemmet till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. När detta görs på det sätt som författaren…
Köp här

Isbn: 9789144128924

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids? Hur kan pedagogen med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet? Hur kan fritidshemmet…
Köp här

Isbn: 9789127827288

Utgivningsår: 20200612

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell

Kategorier: Friluftsaktiviteter Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sport, idrott och friluftsliv
“Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen med…
Köp här

Isbn: 9789147100033

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg, Anders Neergaard, Kristina Alstam, Abbas Emami, Sara Ferlander, Torbjörn Forkby, Zhanna Kravchenko, Olav Nygård, Isabella Strömberg, Russel Turner, Aleksandra Ålund

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid
I Ungdomars fritidsaktiviteter studeras fritidsaktiviteter och dess betydelse för ungdomar. Vilka är engagerade i fritidsaktiviteter och vilka är det inte? Förstärker aktiviteterna skillnader mellan unga med olika klassbakgrund, etnicitet eller kön, eller kan de bidra till en positiv utveckling för unga från…
Köp här

Isbn: 9789144129242

Utgivningsår: 20200427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Den reviderade upplagan ­omfattar de reformer och styrdokument som tillkommit under senare år. ­Områden som behandlas är: demokrati- och…
Köp här

Isbn: 9789144121963

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lina Lago, Helene Elvstrand

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Sociala relationer a¨r ett kunskapsomra°de som alla la¨rare beho¨ver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet da¨r en betydande del av uppdraget besta°r av att skapa fo¨rutsa¨ttningar fo¨r och arbeta med elevers relationer. Sociala relationer i fritidshemmet utga°r ifra°n…
Köp här

Isbn: 9789127825376

Utgivningsår: 20210308

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Linnéa Holmberg

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Perspektiv i fritidshem beskriver hur en och samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Vart vi riktar blicken är avgörande för vad vi får syn på, vilket också påverkar hur vi väljer att handla. Att se på samma händelse utifrån olika perspektiv hjälper…
Köp här

Isbn: 9789127827165

Utgivningsår: 20200404

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla strukturerade och målstyrda arbetsformer för planering, utvärdering och kvalitetsuppföljning. Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur fritidshemmets personal och ledning kan ta sig an detta nya didaktiska uppdrag. Boken…
Köp här

Isbn: 9789144111179

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Klerfelt, Björn Haglund (red.)

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker ger en djup och bred bild av fritidspedagogik och diskuterar fritidshemmets verksamhet utifrån olika perspektiv. Det fritidspedagogiska området belyses av namnkunniga forskare i bokens elva kapitel.Läs merBoken tar upp:– en historisk bakgrund till fritidshemmets…
Köp här

Isbn: 9789147100934

Utgivningsår: 20110919

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet: Övergripande mål och riktlinjer har tillkommit, gällande fr.o.m. 1 augusti 2019. Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen. Den…
Köp här

Isbn: 9789138327500

Utgivningsår: 20190802

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, skolförordningen samt ett urval av andra relevanta föreskrifter som riktar sig mot grundskolan,…
Köp här

Isbn: 9789139117438

Utgivningsår: 20201021

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Svernhammar, Bjarne Hoff

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
13 november 2019 gav vi ut den första upplagan av Framgångsreceptet de kreativa & lustfyllda åren på Lexington fritidsgård. Vad har hänt sen dess? Jo, med stor sorg i hjärtat kan vi konstatera att Lexingtons fritidsgård brann ner till grunden 31 mars 2020. En ny reviderad version av boken i nytt format är på sin…
Köp här

Isbn: 9789179690908

Utgivningsår: 20210531

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Åsa Eklund

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Ur innehållet: Veckouppslag med plats för planering och utvärdering Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete Årshjul för elevutveckling Årshjul för aktiviteter Plats att sätta upp bilder på er som jobbar
Köp här

Isbn: 9789127447158

Utgivningsår: 20160427

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
Nytt i 2019-års upplaga: kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning har reviderats. Dessa kursplaner har stadieindelats och ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska i årskurs 4 har tillkommit. Läroplanen innehåller fyra delar som beslutas av regeringen. Läroplanens femte del innehåller…
Köp här

Isbn: 9789138326947

Utgivningsår: 20190802

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till lärare i fritidshem och fritidspedagoger som enligt behörighetsförordningen får ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet, samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och…
Köp här

Isbn: 9789138327050

Utgivningsår: 20161128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Skolverket har reviderat sameskolans läroplan för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan m.m. En tillkommen förordningsförändring som träder i kraft den 1 augusti 2019 bifogas som Ändringsblad. Ändringen avser kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer.br>Se…
Köp här

Isbn: 9789138327159

Utgivningsår: 20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151945422

Utgivningsår: 20200801

Utgivare: Eklundhpaglert förlag

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Fritidshemmets verksamhet är under stark förändring, med nya styrdokument och ett förändrat lärandeuppdrag som på ett tydligare sätt inlemmar fritidshemmen i utbildningssystemet. Leda fritidshemmet ger skolledare de nödvändiga redskap som krävs för att leda och styra fritidshemmet. Med utgångspunkt i forskning och med…
Köp här

Isbn: 9789144122007

Utgivningsår: 20180508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Nærmiljøfriluftsliv i skolen handler om hvordan elever kan lære gjennom friluftsliv i skolens nærmiljø. Boken tar utgangspunkt i de store variasjonene rundt om i landet. Skolens nærmiljø kan være ferskvann eller saltvann, et skogsområde, en park i en by, et bratt fjellområde eller et viddelandskap. Naturopplevelse og…
Köp här

Isbn: 9788202675813

Utgivningsår: 20210204

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Margareta Schröder, Jarko Tuisku

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna vill synliggöra fritidshemmet och dess pedagogik. I boken beskriver de fritidshemmets komplexa uppdrag på ett konkret och tydligt sätt och sammanlänkar vardagens praktik med aktuell forskning. Tanken är att boken ska kunna användas direkt i den dagliga verksamheten.Läs merFritidshemmens olika uppdrag såsom…
Köp här

Isbn: 9789147106615

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Vi har en lång tradition i Sverige av nära samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Samtidigt fokuserar stora delar av både forskningen och den politiska debatten på den nationella nivån och det sociala området, trots att det inte är där som varken majoriteten av samverkan eller huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789176115367

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av: Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har blivit centrala begrepp inom utbildningssektorn. Detta förhållningssätt till lärande och undervisning ska genomsyra alla barns och ungdomars skolgång och löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.Läs merHur kan då entreprenörskap tolkas i en utbildningskontext?…
Köp här

Isbn: 9789147122516

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Funktionshinder: sociala aspekter Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Undervisning för elever med särskilda behov
Alla måste få en chans att lyckas! Projektet Olika avtryck har startats och genomförts mot bakgrund av insikten om att människor med olika intellektuella eller kognitiva nedsättningar och variationer idag exkluderas från sammanhang och gemenskap i samhället. Olika avtryck fokuserar på förändring genom att öppna…
Köp här

Isbn: 9789187283765

Utgivningsår: 20151118

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BC

av: Pia Kammeborn

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Snabba och enkla recept
Packa en korg, ta någon du älskar i handen och en filt under armen och ge dig ut på äventyr!Det här är en bok om våra utflykter året runt. Med varandra, med familj och vänner. Om våra picknickkorgar och ryggsäckar. Om pulkabacken och vitsippshagen, skogen och sommarängen och den där dagen då regnet öste ner och vi fick…
Köp här

Isbn: 9789187283826

Utgivningsår: 20160523

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Linnéa Holmberg

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli fritidshemslärare ger en introduktion till fritidshemsläraryrket. Läsaren får en grundläggande genomgång av yrkesrollen och fritidshemmets unika utbildningsuppdrag.Boken är indelad i tre delar som ringar in centrala aspekter av fritidshemmets verksamhet: – Del 1 Fritidshemmet i utbildningssystem och…
Köp här

Isbn: 9789147140923

Utgivningsår: 20210903

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lisa Arenö, Agneta Gusterman, Cia Frode

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Senaste tidens forskning visar att kulturaktiviteter kan ha en positiv fysiologisk, biologisk och emotionell inverkan på människan. Det här är en handbok om hur du kan använda kultur för att skapa innehållsrika, stimulerande möten med äldre. Du får konkreta tips och idéer på både små och stora aktiviteter som du kan…
Köp här

Isbn: 9789163726859

Utgivningsår: 20130408

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av:

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
DEN HÄR VERSIONEN AV LÄROPLANEN HAR UTGÅTT. På Skolverkets webbplats finns en reviderad version av läroplanen publicerad, med skrivningar om digital kompetens. Den versionen kommer däremot inte att tryckas. Regeringen har aviserat att det centrala innehållet ska stadieindelas och när dessa förändringar är beslutade…
Köp här

Isbn: 9789138326930

Utgivningsår: 20161115

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC