Bläddra

av:Annelie Karlsson

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans verksamhet. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fokus är att göra fritidshemmet till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. När detta görs på det sätt som författaren…
Köp här

Isbn: 9789144128924

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Linnéa Holmberg

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli fritidshemslärare ger en introduktion till fritidshemsläraryrket. Läsaren får en grundläggande genomgång av yrkesrollen och fritidshemmets unika utbildningsuppdrag. Boken är indelad i tre delar som ringar in centrala aspekter av fritidshemmets verksamhet: Del 1 Fritidshemmet i utbildningssystem och samhälle…
Köp här

Isbn: 9789147140923

Utgivningsår:20210817

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg, Anders Neergaard, Kristina Alstam, Abbas Emami, Sara Ferlander, Torbjörn Forkby, Zhanna Kravchenko, Olav Nygård, Isabella Strömberg, Russel Turner, Aleksandra Ålund

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid
I Ungdomars fritidsaktiviteter studeras fritidsaktiviteter och dess betydelse för ungdomar. Vilka är engagerade i fritidsaktiviteter och vilka är det inte? Förstärker aktiviteterna skillnader mellan unga med olika klassbakgrund, etnicitet eller kön, eller kan de bidra till en positiv utveckling för unga från…
Köp här

Isbn: 9789144129242

Utgivningsår:20200427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids? Hur kan pedagogen med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet? Hur kan fritidshemmet…
Köp här

Isbn: 9789127827288

Utgivningsår:20200612

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Karin Lager, Inger Brännberg

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Fritidspedagogiskt arbete handlar om vardagsarbete i fritidshem. Vi erbjuder en metodisk ansats, Se–Förstå–Handla, som stöd för att förstå och utveckla lärares förhållningsätt och ledarskap i fritidshem. Med stöd i iakttagelser och observationer av konkreta situationer analyserar och reflekterar vi över…
Köp här

Isbn: 9789144141039

Utgivningsår:20220110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell

Kategorier: Friluftsaktiviteter Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sport, idrott och friluftsliv
”Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen med…
Köp här

Isbn: 9789147100033

Utgivningsår:20110818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Helene Roslund

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Fritidshemmets uppdrag handlar om att elever ska få uppleva en meningsfull fritid och social gemenskap. Elever ska också stimuleras i sin utveckling och i sitt lärande, men utan krav på prestation. Många fritidshem lever emellertid inte upp till de krav som ställs på utbildningen, andra skulle kunna nå ännu längre med…
Köp här

Isbn: 9789144134000

Utgivningsår:20201119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Nyheter i LGR22: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och…
Köp här

Isbn: 9789138327784

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Linnéa Holmberg

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Perspektiv i fritidshem?beskriver hur?en och?samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Vart vi riktar blicken är avgörande för vad vi får syn på, vilket också påverkar hur vi väljer att?handla. Att se på samma händelse utifrån olika perspektiv…
Köp här

Isbn: 9789127827165

Utgivningsår:20200404

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Lina Lago, Helene Elvstrand

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Sociala relationer a?r ett kunskapsomra?de som alla la?rare beho?ver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet da?r en betydande del av uppdraget besta?r av att skapa fo?rutsa?ttningar fo?r och arbeta med elevers relationer. Sociala relationer i fritidshemmet utga?r ifra?n…
Köp här

Isbn: 9789127825376

Utgivningsår:20210308

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
I augusti-22 utkommer nya läroplaner för grundskolan. V.v. se länk till LGR22, längre ned. Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet:…
Köp här

Isbn: 9789138327500

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Den reviderade upplagan ­omfattar de reformer och styrdokument som tillkommit under senare år.­Områden som behandlas är: demokrati- och…
Köp här

Isbn: 9789144121963

Utgivningsår:20171115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lina Lago, Helene Elvstrand

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken fokuserar på barns perspektiv på olika aspekter av fritidshemmets verksamhet och på hur lärare i fritidshem arbetar med barns perspektiv som utgångspunkt. I bokens första del berörs fritidshemmets fysiska miljö, övergångar och sociala relationer. Vidare berörs olikheter i barns erfarenheter i relation till…
Köp här

Isbn: 9789147141494

Utgivningsår:20220214

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Språkdidaktik i fritidshemmet ger den teoretiska grund och praktiska fördjupning som behövs för att kunna planera, utvärdera och utveckla det språkliga lärandet hos alla elever. Utifrån centrala områden som exempelvis samtal, berättande, högläsning, ord och begrepp, bokcirklar och biblioteksbesök, drama och egen…
Köp här

Isbn: 9789127829480

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ann S. Pihlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Fritidshemmets verksamhet är under stark förändring, med nya styrdokument och ett förändrat lärandeuppdrag som på ett tydligare sätt inlemmar fritidshemmen i utbildningssystemet. Leda fritidshemmet ger skolledare de nödvändiga redskap som krävs för att leda och styra fritidshemmet. Med utgångspunkt i forskning och med…
Köp här

Isbn: 9789144122007

Utgivningsår:20180508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pia Kammeborn

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Snabba och enkla recept
Packa en korg, ta någon du älskar i handen och en filt under armen och ge dig ut på äventyr!Det här är en bok om våra utflykter året runt. Med varandra, med familj och vänner. Om våra picknickkorgar och ryggsäckar. Om pulkabacken och vitsippshagen, skogen och sommarängen och den där dagen då regnet öste ner och vi fick…
Köp här

Isbn: 9789187283826

Utgivningsår:20160523

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
Nyheter: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och…
Köp här

Isbn: 9789138327807

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Svernhammar, Bjarne Hoff

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
13 november 2019 gav vi ut den första upplagan av Framgångsreceptet de kreativa & lustfyllda åren på Lexington fritidsgård. Vad har hänt sen dess? Jo, med stor sorg i hjärtat kan vi konstatera att Lexingtons fritidsgård brann ner till grunden 31 mars 2020. En ny reviderad version av boken i nytt format är på sin…
Köp här

Isbn: 9789179690908

Utgivningsår:20210531

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Åsa Eklund

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Ur innehållet: Veckouppslag med plats för planering och utvärdering Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete Årshjul för elevutveckling Årshjul för aktiviteter Plats att sätta upp bilder på er som jobbar
Köp här

Isbn: 9789127447158

Utgivningsår:20160427

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av:Birgit Andersson, Ulla Damber, Carina Hermansson, Mareike Jendis

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Fritidshemmet är en fantastisk plats för språkande, läsande och skrivande. Men vad behöver en fritidslärare ha kunskap om för att kunna stötta elevers språkutveckling? Och hur går man till väga rent praktiskt?  Målet med den här boken är att…
Köp här

Isbn: 9789151107189

Utgivningsår:20220809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kim Sjöberg

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
I en värld fylld av drakar lär och språkar vi tillsammans. Utifrån läroplanens kapitel 1,2 och 4 får ni upplägg att använda i verksamheten för att skapa ett draknäste där eleverna leker och lär, enskilt och tillsammans. Skapa egna berättelser om drakar, bli en draktränare eller stötta drakar med kompisbekymmer. I detta…
Köp här

Isbn: 9789127464933

Utgivningsår:20230912

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
I augusti-22 utkommer nya läroplaner för grundskolan. V.v. se länk till Lsam22, längre ned. Skolverket har reviderat sameskolans läroplan för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan m.m. En tillkommen…
Köp här

Isbn: 9789138327159

Utgivningsår:20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En bok om fritidshemmets viktiga uppgift att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever. Undervisningen i fritidshem består av tre tydliga områden – eftermiddagstiden, rasten och stöd under den timplanebundna tiden. Alla tre områden är redskap för att ge eleverna…
Köp här

Isbn: 9789177413523

Utgivningsår:20230614

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151945422

Utgivningsår:20200801

Utgivare: Eklundhpaglert förlag

Mediatyp: BC

av:Gunn Helen Ofstad

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Språkhverdagen på SFO handler om hvordan de voksne på SFO kan legge til rette for språklige aktiviteter som aktivt støtter og inkluderer barna. Forfatteren presenterer forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner et godt språkmiljø, og ser dette i sammenheng med rammeplanen for SFO og eksempler fra praksis. Det…
Köp här

Isbn: 9788202687427

Utgivningsår:20220210

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Nærmiljøfriluftsliv i skolen handler om hvordan elever kan lære gjennom friluftsliv i skolens nærmiljø. Boken tar utgangspunkt i de store variasjonene rundt om i landet. Skolens nærmiljø kan være ferskvann eller saltvann, et skogsområde, en park i en by, et bratt fjellområde eller et viddelandskap. Naturopplevelse og…
Köp här

Isbn: 9788202675813

Utgivningsår:20210204

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Vi har en lång tradition i Sverige av nära samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Samtidigt fokuserar stora delar av både forskningen och den politiska debatten på den nationella nivån och det sociala området, trots att det inte är där som varken majoriteten av samverkan eller huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789176115367

Utgivningsår:20160224

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av:Margareta Schröder, Jarko Tuisku

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna vill synliggöra fritidshemmet och dess pedagogik. I boken beskriver de fritidshemmets komplexa uppdrag på ett konkret och tydligt sätt och sammanlänkar vardagens praktik med aktuell forskning. Tanken är att boken ska kunna användas direkt i den dagliga verksamheten. Fritidshemmens olika uppdrag såsom de…
Köp här

Isbn: 9789147106615

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Nyheter: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och…
Köp här

Isbn: 9789138327791

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Funktionshinder: sociala aspekter Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Undervisning för elever med särskilda behov
Alla måste få en chans att lyckas! Projektet Olika avtryck har startats och genomförts mot bakgrund av insikten om att människor med olika intellektuella eller kognitiva nedsättningar och variationer idag exkluderas från sammanhang och gemenskap i samhället. Olika avtryck fokuserar på förändring genom att öppna…
Köp här

Isbn: 9789187283765

Utgivningsår:20151118

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BC

av:Helena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Peo Friman, Kari Koskenkorva

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har blivit centrala begrepp inom utbildningssektorn. Detta förhållningssätt till lärande och undervisning ska genomsyra alla barns och ungdomars skolgång och löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Hur kan då entreprenörskap tolkas i en utbildningskontext?…
Köp här

Isbn: 9789147122516

Utgivningsår:20170814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kari Stamland Gusfre, Ida Risanger Sjursø

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og godt oppvekstmiljø i nært samarbeid med andre sentrale aktører. Rett til et trygt og godt skolemiljø defineres i opplæringsloven og gjelder også på SFO. Loven stiller tydelige krav til at det psykososiale miljøet skal være…
Köp här

Isbn: 9788202687380

Utgivningsår:20210802

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Lisa Arenö, Agneta Gusterman, Cia Frode

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Senaste tidens forskning visar att kulturaktiviteter kan ha en positiv fysiologisk, biologisk och emotionell inverkan på människan. Det här är en handbok om hur du kan använda kultur för att skapa innehållsrika, stimulerande möten med äldre. Du får konkreta tips och idéer på både små och stora aktiviteter som du kan…
Köp här

Isbn: 9789163726859

Utgivningsår:20130408

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av:Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Många förknippar kanske matematik med skolbänken, men har du tänkt på att ämnet är ett av mänsklighetens största uppfinningar – till stor hjälp, inte minst vid pysselstunden, på bandyplan, i återbrukshörnan eller på utfykten. Det gäller att få syn på matematiken och förstå hur den kan användas! I…
Köp här

Isbn: 9789127462465

Utgivningsår:20230412

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Elin Ødegård

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal rammeplanen for SFO gir føringer. Lover, forskrifter, lokale planer og rammeplanen definerer alle krav og forventninger til personalet og gir føringer for aktiviteten på SFO. Men det er ledelsen og…
Köp här

Isbn: 9788202687366

Utgivningsår:20210803

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
DEN HÄR VERSIONEN AV LÄROPLANEN HAR UTGÅTT. På Skolverkets webbplats finns en reviderad version av läroplanen publicerad, med skrivningar om digital kompetens. Den versionen kommer däremot inte att tryckas. Regeringen har aviserat att det centrala innehållet ska stadieindelas och när dessa förändringar är beslutade…
Köp här

Isbn: 9789138326930

Utgivningsår:20161115

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
Nytt namn & nya begrepp! Från och med den 2 juli byter Läroplan för särskolan namn till Läroplan för anpassade grundskolan. Den nya Läroplanen börjar gälla den 2 juli 2023 innebär att: grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan uttrycket…
Köp här

Isbn: 9789138327852

Utgivningsår:20230524

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Svanaug Lunde, Ellen Elvethon

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. Relasjoner mellom barn og SFO-ansatte påvirker tilhørighet og trivsel i det sosiale fellesskapet og muligheten til å utvikle vennskap. Trygge, autoritative voksne kan bidra til at alle barna på SFO…
Köp här

Isbn: 9788202687403

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
I augusti-22 utkommer nya läroplaner för grundskolan. V.v. se länk till LSPEC22, längre ned. Nytt i 2019-års upplaga: kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning har reviderats. Dessa kursplaner har stadieindelats och ett kunskapskrav för…
Köp här

Isbn: 9789138326947

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
Ny utgåva av Läroplan för Specialskolan från den 2 juli 2023 Läroplan för anpassade grundskolan (tidigare särskolan) byter namn, begrepp mm. Dessa förändringar påverkar också innehållet i Läropaln för specialskolan, förskoleklassen och…
Köp här

Isbn: 9789138327869

Utgivningsår:20230524

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC