Bläddra

Genial 3 Lärarhandledning Webb, andra upplagan

Kategorier: Språk och lingvistik

Genial 3 Lärarhandledning Webb, andra upplagan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

I fyra allt-i-ett böcker finns en blandning av olika texttyper och övningar inriktade på färdighetsträning. Här finns en blandning av olika texttyper och övningar inriktade på färdighetsträning (reception, produktion och interaktion). Faktatexter, berättelser och annan fiktion, dialoger och intervjuer varvas med information om levnadsvillkor, traditioner och kulturella företeelser i den fransktalande världen skildrade genom möten med autentiska personer.
I den webbaserade lärarhandledningen finns lektionsförslag, bakgrundsinformation, inspelningsmanus till hörövningarna, kopieringsunderlag samt prov med facit.