Bläddra

I stället för budget

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

I stället för budget

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Bokens idéer utmanar den traditionella budgeteringen. De grundar sig på fem års studier av ett antal företag som har övergett den traditionella budgeten som styrmedel.

Läs mer
Den årliga budgetprocessen tar mycket tid och ger lite värde tillbaka. I stället för budget visar på en alternativ styrmodell baserad på behoven hos frontlinjens chefer att kunna fatta snabba och bra beslut. Modellen består av alternativa processer som stödjer relativa mål och belöningar, kontinuerlig planering, resurser vid behov, dynamisk samordning över hela företaget och en samling kontroller på flera nivåer.

Om författarna
Jeremy Hope och Robin Fraser forskar och utbildar kring frågor som rör budgetlös styrning och har skrivit många artiklar i ämnet.
Översättning: Sten-Åke Carleheden