Bläddra

It som strategisk resurs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

It som strategisk resurs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Den moderna organisationen har blivit allt mer informationsbaserad och starkt informationsberoende. Idag är IT oumbärlig. Trots detta behandlas IT-investeringar fortfarande ofta på ett valhänt sätt. Författarna diskuterar här ledningens ansvar och utvecklar praktiska företagsekonomiska principer.

Läs mer
Den moderna organisationen har blivit allt mer informationsbaserad och starkt informationsberoende. Idag är IT oumbärlig. Trots detta behandlas IT-investeringar fortfarande ofta på ett valhänt sätt.Författarna diskuterar här ledningens ansvar och utvecklar praktiska företagsekonomiska principer. De vill bidra till tänkandet kring vad olika IT-tillämpningar avses leda till och hur besluten kring dem ska kunna bli bättre.
Professor Thomas Falk och professor Nils-Göran Olve är verksamma vid Linköpings universitet och vid Cepro, ett managementkonsultföretag i Stockholm. De har i många år arbetat praktiskt och som forskare med frågor kring IT:s och informationens strategiska roll för ekonomi och företagsledning.