Bläddra

Kropp, kunskap och självuppfattning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kropp, kunskap och självuppfattning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kroppens betydelse för inlärning och kunskapsutveckling har varit ett försummat område inom pedagogiken. Författaren tar i denna bok utgångspunkt i kroppen för att förstå intellektuell och fysisk aktivitet och självuppfattning.

Läs mer
Liv Duesund använder i boken Kropp, kunskap och självuppfattning rörelse som samlande begrepp för all mänsklig aktivitet, både fysisk, social och intellektuell, och diskuterar hur man kan använda kropp och rörelse mer aktivt i pedagogiken.

Om författarna
Liv Duesund är dr scient i specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet som lärare och föreläsare på universitet och högskolor.