Bläddra

Landet längesen gröna grubbl1

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Landet längesen gröna grubbl1

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
I Landet Längesen utgår man från den helhet som barnen kan uppfatta. Man bryter ner helheten i betydelsefulla delar som närmare studeras.

Läs mer
Barnens taluppfattning grundläggs och befästs genom att de får mäta och jämföra enheter innan de börjar använda siffror.
Elevhäftena
I Elevhäftena tar man upp grundläggande kunskaper.
Grubblor
Ett tilläggsmaterial med problem som barnen får experimentera med på egen hand eller parvis.
Lärarhandledningarna
förklarar utförligt syftet med det avsnitt som behandlas, vilket material som behövs och vilka sidor i resp Elevhäfte som berörs.