Bläddra

Lästr 1-5 lärh

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Lästr 1-5 lärh

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Häften för fördjupad träning av varje moment i läsinlärningsskedet. Innehåller ordförståelse-, läsförståelse-, lägg-, läs- och skrivövningar.
Läs-träna 1-3 ansluter till lärogången i Nu läser vi A.

Läs mer
Läs-träna 1 omfattar bokstäverna O S L A R M E N I V T Ä K F och enkla övningar.
Läs-träna 2 omfattar samma bokstäver som i Läs-träna 1 men något svårare övningar.
Läs-träna 3 omfattar och, en, ett, kort vokal, konsonantförbindelse, ändelserna -a, -ar, -er, -en, -et.