Bläddra

Ledarskapets hörnstenar – fyra framgångsfaktorer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Ledarskapets hörnstenar – fyra framgångsfaktorer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Vad har lyckade verksamheter gemensamt? Inte sällan en ledare som har insett betydelsen av att utveckla sig själv. Ledarskapets Hörnstenar visar hur man som chef utvecklar sina olika ledarroller. Var och en av dem behövs för att skapa resultat genom andra. Här ges praktiska verktyg för den enskilde chefen att utveckla sina förutsättningar att skapa ett framgångsrikt ledarskap.

Läs mer
Vad har lyckade verksamheter gemensamt? Inte sällan en ledare som insett betydelsen av att utveckla sig själv. Ledarskapets hörnstenar - fyra framgångsfaktorer visar hur man som chef utvecklar sina olika ledarroller. Var och en av dem behövs för att skapa resultat genom andra.

De fyra hörnstenarna i det moderna ledarskapet är ledaren som modell, som kommunikatör, som lagbyggare och som utvecklare. Boken ger praktiska verktyg för den enskilde chefen att utveckla sina förutsättningar att skapa ett framgångsrikt ledarskap. De olika avsnitten bygger på verkliga praktikfall som läsaren kan känna igen sig i.

Kjell Ekstam är fil. Lic. i psykologi, leg. psykolog och psykoterapeut. Han har i snart 30 år arbetat med människor i arbetsliv, den senaste perioden med ledarskapsutveckling men tidigare även med rehabiliteringsfrågor. Sedan 15 år arbetar han heltid inom egna företaget Personalkonsult AB. Han ger även kurser och utbildningar och fungerar som mentor åt olika chefer.