Bläddra

Lyssna och läs med musik Bosniska Paket

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Lyssna och läs med musik Bosniska Paket

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Stjärnsvenska på ditt modersmål!
Ge dina elever med utländsk bakgrund chansen att lyssna på texter till Stjärnsvenska på sitt modersmål.
Förutom att böckerna på nivå 2-6 finns inspelade på svenska finns följande modersmål inspelade: arabiska, bosniska, engelska, kroatiska, persiska, serbiska och somaliska.
Läs om fler titlar i Stjärnsvenska

Läs mer
Texterna till Stjärnsvenska, Upplevelse nivå 2 och 3 (box 1 och 2) 4, 5 och 6 (box 1) är inlästa och musikillustrerade för att förstärka läsmöjligheterna för läsaren oavsett ålder och läsförmåga. Genom att använda flera sinnen under lässtunden får man en större upplevelse av innehållet i boken.
Texterna är inlästa med lugna och trygga röster. Musiken är inspirerad av texten och komponerad speciellt med tanke på att klangen ska stämma med röst och ord.
Kompositörer: Carl-Henrik Löfvenhamn och Joakim Holgersson.
Lyssna och läs med musik på 7 språk
Samtliga texter i Stjärnsvenska, Upplevelse, nivå 2 och 3 finns också inlästa och musikillustrerade på sju andra modersmål än svenska: arabiska, bosniska, engelska, kroatiska, persiska, serbiska och somaliska. På så vis kan elever med svenska som andraspråk, och särskilt de elever som också har andra språksvårigheter, utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.
Varje skiva innehåller också texterna i pdf- och word-format för utskrift. Texterna kan även hämtas på www.liber.se, se länk i komponentlista på föregående sida.
Karaoke: 12 av böckerna i Stjärnsvenska, Upplevelse finns på dvd. Här kan eleverna träna att läsa själva och träna uttal. (För att spela upp dvd-skivan krävs antingen en stationär dvd-spelare kopplat till en teve eller projektor eller en dator (MAC/PC) med dvd-spelare.)
Paket
Du kan även köpa ett paket med cd-skiva på respektive modersmål och böckerna som hör till.
Producerade med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (f.d. SIT).
Läs om fler titlar i Stjärnsvenska