Bläddra

Makten över framtiden – om revolutioner, teknik och det nya marknadssamhället

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Makten över framtiden – om revolutioner, teknik och det nya marknadssamhället

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Läs mer
Makten över framtiden handlar om det framväxande marknadssamhället och förändringarna i näringsliv, samhälle och vardagsliv. Författaren beskriver initierat hur tekniken påverkar samhällsutvecklingen. Han gör historiska tillbakablickar, ifrågasätter och kritiserar, beskriver situationen idag och försöker blicka framåt. Ett viktigt tema i boken är vem som har makten över framtiden, i vilken mån den enskilda människan kan påverka den, och i så fall hur.
Makten över framtiden vänder sig till ledare i näringsliv och offentlig förvaltning, politiker, ingenjörer, forskare, lärare, journalister, konsulter, studenter och alla andra med intresse för samhälls-, teknik- och framtidsfrågor.
Bo Dahlbom är chef för Svenska IT-institutet och professor vid IT-universitetet i Göteborg. Han är docent i teoretisk filosofi, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och ordförande i IT-företagens råd för mobila tjänster. Han debatterar, skriver och håller föredrag om IT och framtiden.