Bläddra

Matte Mosaik 1 Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matte Mosaik 1 Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Ett tydligt läromedel som hjälper till att bygga upp grundläggande talbegrepp och logisk begreppsstruktur. Använder småstegsmetoden, som kännetecknas av:
- Taluppfattning
- Tabeller lärs in grupperade enligt tankemodeller
- Överslagsräkning och vardagsräkning

Läs mer
Förskoleklass
Storbok med saga i handledningen.
Arbetsbok på 54 sidor.
Arbetsområden:
- Sortera och klassificera
- Läge, riktning, rum och form
- Jämföra och mäta
- Mönster
- Tal och antal
- Siffror
Skolår 1
Innehåll i Matte Mosaik 1 A och 1 B
0-20, 0-100
Lilla Plus och Lilla Minus
Huvudräkning
Överslagsräkning
Form och Mönster
Längd, vikt och volym
Klockan
Problemlösning
Skolår 2
Innehåll i Matte Mosaik 2 A och 2 B
0-200, 0-1 000
Stora Plus och Några Gånger
Huvudräkning
Överslagsräkning
Form och Mönster
Längd, vikt och volym
Klockan
Problemlösning
Skolår 3
Innehåll i Matte Mosaik 3 A och 3 B
0-2 000, 0-10 000
Alla Gånger och Stora Minus
Huvudräkning
Överslagsräkning
Form och Mönster
Längd, vikt och volym
Klockan
Problemlösning
Grundböckerna
Alla grundböcker är på 120 sidor fördelade på 5 kapitel. Där finns enskilt arbete, pararbete och gruppuppgifter. I böckerna finns arbete med miniräknare och praktiskt arbete. Varje kapitel avslutas med en diagnos. På varje sida finns en minihandledning och i elevböckerna förekommer inga algoritmer. Böckerna präglas av ett diagnostiskt arbetssätt.
Räkna med uppställning - skolår 2 och 3
Nu kompletteras serien med ett extra övningshäfte där eleverna får lära sig att räkna med uppställning. Häftet hjälper eleverna att systematiskt träna standardalgoritmer i addition och subtraktion, både utan och med växlingar. Häftet kan också användas fristående oavsett grundläromedel.
Tränahäftena (Blå, Röd)
Smala block med mängdträning på de fyra räknesätten. Häftena är självrättande.
Lärarpärmarna
En pärm per skolår med utförliga metodanvisningar till varje sida i grundbok och läxbok. Där finns även kopieringsunderlag och brev till föräldrarna att skicka hem tillsammans med läxboken samt förslag på mål för varje kapitel.

Om författarna
Monica Lundberg, förskollärare och fortbildare.
Kristina Olstorpe, lågstadielärare och speciallärare.
Håkan Johansson, mellanstadielärare och lärarfortbildare.
Lennart Skoogh, matematiklärare och lärarfortbildare.
Roland Olstorpe, matematiklärare.

Teckningar: Tomas Karlsson
Formgivare: Lotta Rennéus

Matte Mosaik har fått pris av Svensk Bokkonst som en av de 25 vackraste böckerna (alla kategorier) som gjordes i Sverige 1998.