Bläddra

Matte Mosaik 1 Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matte Mosaik 1 Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Utgående serie - för kompletteringsköp.
Ett tydligt läromedel som hjälper till att bygga upp grundläggande talbegrepp och logisk begreppsstruktur. Använder småstegsmetoden, som kännetecknas av:
- Taluppfattning
- Tabeller lärs in grupperade enligt tankemodeller
- Överslagsräkning och vardagsräkning