Bläddra

Matte Mosaik 4 Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matte Mosaik 4 Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Med tydliga mål!
Med hjälp av en tydlig och genomtänkt struktur får eleverna steg för steg bygga upp sitt kunnande kring viktiga matematiska begrepp och samband. Ett medvetet sätt att arbeta mot de nationella målen.

Läs mer
Serien består av sex elevböcker med samma kapitelordning.
1) Mätningar och enheter
2) Taluppfattning
3) Aritmetik
4) Geometri
5) Tabeller och diagram
6) Problemlösning
Serien består av sex elevböcker med samma kapitelordning.
1) Mätningar och enheter
2) Taluppfattning
3) Aritmetik
4) Geometri
5) Tabeller och diagram
6) Problemlösning
Dessutom finns ett avsnitt med Repetition där eleverna kan träna mer på olika nivåer, och Mattekällan som innehåller Miniräknarskola, Småstegsproblem, Gruppuppgifter och Månadens problem.
Kapitlens struktur
Upptakt
Upptakten inleder varje kapitel. En ruta talar om vad eleven ska lära sig. Vid Hur gick det? ska eleven Serien består av sex elevböcker med samma kapitelordning.
1) Mätningar och enheter
2) Taluppfattning
3) Aritmetik
4) Geometri
5) Tabeller och diagram
6) Problemlösning
Dessutom finns ett avsnitt med Repetition där eleverna kan träna mer på olika nivåer, och Mattekällan som innehåller Miniräknarskola, Småstegsproblem, Gruppuppgifter och Månadens problem.
Kapitlens struktur
Upptakt
Upptakten inleder varje kapitel. En ruta talar om vad eleven ska lära sig. Vid Hur gick det? ska eleven fundera på hur han eller hon ska fortsätta.
Grön linje
Här arbetar eleven med grunderna i matematik. Därefter fortsätter eleven på den Blå linjen.
Blå linje
Ibland kan Grön linje vara för lätt. Då är det bättre att gå direkt till den Blå linjen. Eleven bör kunna arbeta självständigt.
Röd linje
Här får eleven utmaningar!
Lärarmaterial
Lärarpärmen innehåller läxblad och prov för hela årskursen.
Till varje elevbok hör också en minihandledning med metodiska kommentarer och tips i direkt anslutning till varje sida i elevboken.
Till Matte Mosaik hör ett schema där elev och lärare prickar av på vilken nivå eleven befinner sig inom respektive område.
Tydliga mål
I läromedlet Matte Mosaik följer eleverna tydliga linjer som steg för steg bygger upp kunnandet kring viktiga matematiska begrepp och samband.
Den starka kopplingen till läroplan och kursplan gör det möjligt att på ett medvetet sätt arbeta i riktning mot de nationella målen. Ett huvudmål är att eleven ska kunna hantera situationer och lösa konkreta problem i sin närmiljö. I Matte Mosaik ska eleverna nå målet genom att successivt bygga upp en god taluppfattning. Stegvis lär de sig också att behärska de fyra räknesätten i huvudet, med hjälp av anteckningar och med miniräknare.
För att nå målet krävs också goda kunskaper inom områden som mätningar och enheter, tabeller och diagram och rumsuppfattning. Här sker det gradvisa kunskapsbygget genom ett konkret och strukturerat arbete.
Kunskapsutveckling
Med Matte Mosaik får lärare och elev snabbt klarhet i hur elevens kunnande ser ut i förhållande till målen. Det innebär att tid skapas för att på ett målinriktat sätt arbeta med de elever som behöver mer stöd. För att följa och dokumentera elevernas kunskapsutveckling finns diagnoser och prov. Kunskapsutvecklingen kan åskådliggöras med hjälp av ett schema där eleven och läraren efter varje kapitel beskriver elevens prestation.
För att nå framgång i att räkna med hjälp av skriftliga räknemetoder krävs goda kunskaper om bland annat positionssystemet. Skriftlig talsortsräkning ger eleverna en möjlighet att få en ökad förståelse och säkrare färdigheter i att räkna.
Elevböckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Lennart Skoogh, lärarerfarenhet från grundskolans samtliga årskurser. Han arbetade under många år systematiskt med att utpröva och utveckla elevnära metoder i problemlösning.
Håkan Johansson arbetar med att utveckla former, innehåll och metoder i grundskolans matematikundervisning. Han har också utvecklat interaktiva datorprogram i matematik för grundskolan.
Ronny Ahlström är lärare och speciallärare i grundskolans år 7-9. Han har under ett flertal år också undervisat i matematik i skolår 4-6. Ronny arbetar kontinuerligt med fortbildning och lärarutbildning.