Bläddra

Mozaik-metoden – Att styra processorienterade organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Mozaik-metoden – Att styra processorienterade organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Hur skapar man en organisation som verkligen arbetar utifrån kund- och processorientering?

Läs mer
Många företagsledare gör erfarenheten att deras förändringsarbete inte leder rätt. Verkligheten är för svårstyrd och otydlig. Att tillsätta extra resurser hjälper inte eftersom otydligheten sväljer de nya resurserna. Man saknar verktyg för att bygga en struktur som gör att man når sina mål.
I denna bok presenteras en metod som kan hjälpa företag och organisationer att förverkliga sina uppdrag och sin affärsmodell. Mozaik-metoden visar hur man kan arbeta parallellt med processer, roller och styrmodeller genom att skapa tydliga interaktionsmönster för roller och ansvar. Boken innehåller stegvisa instruktioner för hur man lägger den organisatoriska mosaiken, och hur man utformar tydligt avgränsade bitar som skapar ett mönster för en väl fungerande helhet. Resultatet blir en gemensam förståelse för den framtida organisationen - en grund för verklig förändring.

Mozaik-metoden är ett instrument för ledningen och vänder sig till chefer inom koncerner, företag och myndigheter.

Om författarna
Anna Kjellin arbetar sedan flera år med avregleringar, nya ägandeformer och stora omstruktureringar - ofta med fokus på nya strukturer och styrmodeller utifrån kund och kulturanalys. Hon är beteendevetare med teknisk inriktning.

Marie Klemets har verkat som managementkonsult i snart 15 år med inriktning på organisationsutveckling och effektiviseringar. Hon är civilingenjör inom produktions- och produktutveckling och var en av pionjärerna inom processorientering.