Bläddra

Nya team i organisationernas värld

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Nya team i organisationernas värld

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Effektiva team är ofta avgörande för ett företags framgång. Här får vi en översikt över användningen av team i olika typer av verksamheter, samt tips och råd om hur man kan skapa effektiva team.

Läs mer
Författarna beskriver vad team är och visar hur teamen är en naturlig del av de nya företagsstrukturer och organisationsformer som vuxit fram sedan 1990-talet.
I den utvidgade andra upplagan delar författarna i två nya kapitel med sig av sina erfarenheter och reflektioner från praktisk tillämpning av teamwork och teamorganisation i olika situationer och sammanhang.

Om författarna
Författarna är båda konsulter och docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet.