Bläddra

Öppna språket Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Öppna språket Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Det flexibla läromedlet som gör det möjligt för dig att välja de delar som passar ditt undervisningssätt och dina elever! Läromedlets tyngdpunkt ligger i Lärarens bok som täcker skolåren 4-6.

Läs mer
Tankestycken
Att läsa, tänka och formulera sig är byggstenarna i Tankestycken. Eleven läser en kort text och löser uppgifter. Avsedd för skolår 4.
Förstå ord
Tematiska övningar i att använda ordlista och uppslagsbok. Här får eleverna inledningsvis lära sig att slå i ordlistor. Avsedd för skolår 4-5.
Ordlek
Ordlek innehåller ordjakter, ordknåp, frågerundor indelade i olika teman. Avsedd för skolår 4-6.
Nå fakta
Tränar eleverna i att söka fakta - från ren studieteknik till en grund för elevforskning. Ej förbrukning. Avsedd från skolår 5 och uppåt.
Stava
Tränar all speciell stavning i svenska språket på ett okonventionellt sätt. Förbrukning. Avsedd från skolår 5 och uppåt.
Lärarens bok
Lärarens bok är en guldgruva fylld av tips och idéer för din undervisning, kompletterad med många kopieringsunderlag. Lärarens bok innehåller facit till häftena.