Bläddra

Password 1 Text- och övningsbok + studiekassett

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Password 1 Text- och övningsbok + studiekassett

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Password är ett läromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och för elever som läser engelska från nybörjarnivå inom gymnasieskolan. Det tar hänsyn till både svenskars och invandrares behov. I grammatikavsnittet ges förklaringar både på svenska och på engelska. Materialet är även lämpligt för svagpresterande elever på gymnasieskolan och för elever med individuella studieprogram.

Läs mer
Serien omfattar tre allt-i-ett-böcker med tillhörande studiekassetter. Password 1 (slutsåld) består av 10 units. I varje unit finns minst en text för intensivläsning, en extensiv text och ett kort realiaavsnitt. Till intensivtexten introduceras alltid det ordförråd och den grammatik som behövs för den aktuella språkfunktionen.
Password 2 består också av 10 units, delvis med samma persongalleri som i första delen. Även här kännetecknas materialet av ett vardagligt och verklighetsnära innehåll.
Password 3 har samma grundupplägg som tidigare delar, men är helt fristående till innehållet. Här finns t.ex. helt nya personer, men även händelser i både Storbritannien och USA i specialskrivna såväl som autentiska texter. I Facts About ges realia om Storbritannien och USA parallellt.