Bläddra

Personlighet och framgång – En bok i praktisk psykologi för chefer och medarbetare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Personlighet och framgång – En bok i praktisk psykologi för chefer och medarbetare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
En bok i praktisk psykologi för chefer och medarbetare som vill få kunskap och underlag för att arbeta med sin egen utveckling, individuellt eller i olika former av arbetsgrupper. Utgångspunkten är våra personlighetsmässiga olikheter. Fyra grundkaraktärer presenteras med styrkor och svagheter: Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och Samordnaren.

Läs mer
En bok i praktisk psykologi för chefer och medarbetare som vill få kunskap och underlag för att arbeta med sin egen utveckling, individuellt eller i olika former av arbetsgrupper. Utgångspunkten är våra personlighetsmässiga olikheter. Fyra grundkaraktärer presenteras med styrkor och svagheter: Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och Samordnaren. Tillsammans utgör de RONS-modellen. Möjligheter och styrkor gås igenom, liksom många exempel på hur man undviker de vanligaste fällorna.
 Personlighet och framgång ger fördjupade insikter i personlighetspsykologiska frågor och i människors olika karaktärer. RONS-modellen används för att klassificera olika ledningsstilar, och olika aspekter på ledarskapets psykologi presenteras.
 Grundkaraktärerna beskrivs även utifrån vad som främjar framgång och vad som försvårar den. Framgångens tre hörnstenar - makt, pengar, berömmelse - belyses ur ett vardagspsykologiskt perspektiv. Yngre människors sätt att se på framgång sätts i relation till äldres, och kvinnors i relation till mäns.

Birgitta Ahltorp är leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Hon driver konsultföretaget BAPS Birgitta Ahltorp AB, med huvudinriktning på ledarutveckling, teamträning och career coaching. Hon har tidigare skrivit flera ledarskapsböcker, bland annat Rollmedvetet ledarskap, som fick utmärkelsen årets PA-bok.