Bläddra

Por supuesto 1 Lärhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Por supuesto 1 Lärhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Med Por supuesto tränas dina elever i verklighetsanknutna situationer. Här finns både dialoger och berättande text. Den grammatiska progressionen är jämnt fördelad över kapitlen. Por supuesto är ett läromedel i nybörjarspanska steg 1 och 2 för gymnasieskolan, vuxenutbildningen och självstudier.

Läs mer
Por supuesto - primer paso
Steg 1

Bastexterna i Por supuesto - primer paso är avsedda för steg 1 och tar upp ett grundläggande ordförråd och de grammatiska strukturer som krävs för steg 1. Språket tränas i verklighetsanknutna situationer med tonvikt på vanliga ord och fraser. Här finns både dialoger och berättande text. Den grammatiska progressionen är jämnt fördelad på de 15 kapitlen.
Utöver bastexterna har en mängd extratexter av varierande slag lagts till. Här finns intressant information om länder i Latinamerika, om regioner i Spanien, om Semana Santa, fotboll, vattenförsörjning. Dessa texter innebär att boken har tillräckligt med material också för de snabba eleverna.
I Por supuesto - primer paso betonas ordinlärning särskilt genom tredelade ordlistor. Den mellersta delen av ordlistan består av en kort mening där det nya ordet ska sättas in. Härigenom repeteras ord samtidigt som nya ord lärs in. Den tredelade ordlistan är också ett utmärkt hjälpmedel för den som vill förhöra sig själv.
Övningsboken innehåller ett rikt urval övningstyper av olika svårighetsgrad och hjälper eleverna att ta ansvar för den egna inlärningen. I Minigramática uppmanas eleverna att själva dra slutsatser i stället för att alltid finna färdiga lösningar.
I Lärarhandboken finns förutom råd och tips till varje kapitel också kopieringsunderlag till stordior samt prov till samtliga kapitel.
Por supuesto - segundo paso / Steg 2 är slutsåld.