Bläddra

Prima für mich 2 lärhl

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Prima für mich 2 lärhl

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Prima für mich! är en fortsättning på Prima! för skolår 6.
Utgående titlar finns för kompletteringsköp så längre lagret räcker.

Läs mer
Textböckerna innehåller korta dialoger och texter. Dialogerna är lätta att lära utantill och kan också bilda utgångspunkt för elevernas egen produktion. Texterna kan lätt användas som utgångsmaterial för talövningar av olika slag.
Till texterna finns ett stort antal uppgifter: frågor, resumé, parallelltextövningar, pildialoger, samla-fakta-övningar och ordövningar.
I textböckerna ingår en minigrammatik, en styckeordlista och en tysk-svensk alfabetisk ordlista.
Övningsböckerna har en lugn och genomtänkt grammatisk studiegång. Träning av ordförråd och fraseologi (bl.a. genom dialogiska övningar) har en central plats parallellt med olika typer av skriftliga övningar: lucktexter, översättningsövningar och uppsatser.