Bläddra

Prima Lärarpärm Inlaga

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Prima Lärarpärm Inlaga

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
I Prima! introduceras tyska språket för elever under skolår 6 på ett lekfullt och inspirerande sätt. Likheten mellan svenska och tyska tas till vara och ger en bra språngbräda in i det främmande språket.

Läs mer
Genom sånger, rim och ramsor, knep och knåp och korsord används och utökas ordförrådet.
Klara, enkla och entydiga instruktioner underlättar arbetet och bokens A4-format gör sidorna överskådliga och ger ett väl tilltaget skrivutrymme.
Prima! är en allt-i-ett-bok som bara tar upp det allra nödvändigaste i grammatiken, som t.ex. bestämd och obestämd artikel och presentation av verbformer.
Boken är Euroreviderad.