Bläddra

Räkneresan C-D Lärarpärm nya

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Räkneresan C-D Lärarpärm nya

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Räkneresan ingår i en serie för hela grundskolan. Övriga delar är Småstegsmetoden för år 1-3 och Möte med matte för år 7-9. De tre delarna kan användas fristående från varandra.

Läs mer
Elevböcker
Varje bok är i stort sett avsedd för en termins arbete. En mittdiagnos i varje kapitel ger stor möjlighet till individualisering. De elever som behöver kan efter diagnosen reparera brister på spår 1, som ger en alternativ och laborativt inriktad nyinlärning samt fördjupad träning. Elever som visat sig ha grundläggande färdigheter kan istället arbeta med matematiska utmaningar på spår 2.
Lärarens bok
Metodiska kommentarer och tips i direkt anslutning till varje sida i Elevboken.
Lärarpärm
Här finns arbetsblad och förslag till stordiagnoser (räkneprov), hemuppgifter, alternativdiagnoser, Veckans problem m. m. samt en utförlig metodisk bilaga.
Elevböckerna finns även som ljudböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50. www.inlasningstjanst.se.