Bläddra

Relationer och dialog på arbetsplatsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Relationer och dialog på arbetsplatsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Stanna upp! Fundera ett slag. Hur är det egentligen på jobbet? Känns det meningsfullt?
Tänk ett steg till. Varför är det bra - eller inte bra? Vad beror det på? Relationer & dialog på arbetsplatsen är en handbok som ger kunskap om vardagspsykologiska problemställningar i arbetslivet och hur man kan lösa dem.

Läs mer
Stanna upp! Fundera ett slag. Hur är det på jobbet? Känns det meningsfullt?
Tänk ett steg till. Varför är det bra - eller inte bra? Vad beror det på?
Relationer & dialog på arbetsplatsen
är en handbok som ger kunskap om vardagspsykologiska problemställningar i arbetslivet och hur man kan lösa dem. Du får ord på vägen och en möjlighet att reflektera över hur du skulle kunna handskas med olika problem.
I boken beskrivs de grundläggande stegen mot bättre relationer, vilket handlar om att:
• lära känna sig själv
• inbjuda till dialog
• våga passera sin komfortgräns
• samtala om vad vi ska göra och vad vi ska vara
Vägen till en god relation går via dialogen. Dialogen ger alla möjlighet att upptäcka vad som skiljer och vad som förenar. Den handlar inte om rätt eller fel, utan om att parterna ska lära sig och utvecklas tillsammans.
Relationer & dialog på arbetsplatsen är uppbyggd kring frågeställningar som berör samarbetet chef-medarbetare. Varje fråga följer mönstret problem - fakta - exempe - kommentar. Tanken är att du ska kunna känna igen dig och inspireras till att våga bli tydligare i din kommunikation.