Bläddra

Säkra ditt företag – Informationssäkerhet för chefer och ledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Säkra ditt företag – Informationssäkerhet för chefer och ledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Information blir en allt viktigare resurs för företag och organisationer. Samtidigt ökar sårbarheten och antalet vägar som viktig information kan "läcka" ur företaget.
Säkerhet i företag visar vilka säkerhetsrisker som finns, vilka problem de kan ge och vilka möjliga lösningar som finns.

Läs mer
Information blir en allt viktigare resurs för företag och organisationer. Samtidigt ökar sårbarheten och antalet vägar som viktig information kan "läcka" ur företaget. Utan ett fullgott skydd för information saknas också ett skydd för verksamheten över huvud taget. Samtidigt är det viktigt att inte fastna i tanken på den absoluta säkerheten. Boken utgår från att det är viktigt att ständigt tänka sig säkerheten som en relation: det gäller att vara säkrare än konkurrenter och angripare - inte att sträva efter en omöjlig absolut säkerhet!
Säkerhet är alltid en ledningsfråga och den utgår från en överenskommelse mellan ledning och anställda. För att skapa ett informationssäkrare företag gäller det i första hand att inse vilka risker som finns, att organisera arbetet med säkerhet, att påverka de som arbetar i organisationen och öka deras säkerhetsmedvetande och lära dem hur de ska agera för att behålla informationen inom företaget. Säkerhetsfrågor är till 95 % en fråga om organisation, juridik, ekonomi, strategi och beteende och endast 5 % teknik.
Det här är en grundläggande bok om hur man utvecklar en säkerhetskultur och bygger kunskap om säkerhet i företaget/organisationen. Det är ingen bok om IT-säkerhet och ingen bok för tekniker utan den riktar sig till företagsledare och vanliga chefer som vill dra nytta av de många fördelar som säkerheten kan ge.
Säkerhet i företag visar vilka säkerhetsrisker som finns, vilka problem de kan ge och vilka möjliga lösningar som finns. Boken ger också förslag till hur man ska utforma säkerhetsarbetet i organisationen och forma en säkerhetsöverenskommelse. I boken finns ett stort antal konkreta och enkla säkerhetstips för att inleda säkerhetsarbetet.
Men framför allt visar boken att säkerhet är en affärsmöjlighet och en konkurrensstrategi. De företag/organisationer som använder säkerheten rätt har en tydlig fördel i framtiden.

Om författarna
Nicklas Lundblad är chef för Stockholms e-handelskammare, föredragshållare i IT-ämnen och doktorand i informatik. Han är expert i e-Europe Advisory Group som ger råd i IT-politiska frågor till EU-kommissionen, sitter med i Internationella Handelskammarens kommission för IT-frågor och skriver regelbundet i ett flertal tidningar. Han har tidigare skrivit två böcker om IT och samhälle.