Bläddra

Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
En viktig fråga för revisionsbranschen är att på ett seriöst sätt hantera skadeståndskraven, som tenderar att öka. Detta är ett gemensamt ansvar, då omfattningen av krav mot företag och yrkesutövare i branschen påverkar möjligheten att teckna ansvarsförsäkringar till rimliga kostnader.

Läs mer
En viktig fråga för revisionsbranschen är att på ett seriöst sätt hantera skadeståndskraven, som tenderar att öka. Detta är ett gemensamt ansvar, då omfattningen av krav mot företag och yrkesutövare i branschen påverkar möjligheten att teckna ansvarsförsäkringar till rimliga kostnader.

Den här boken lyfter fram betydelsen av dessa frågor och föreslår olika tillvägagångssätt för att minska riskerna. En väl genomtänkt risk management höjer kvaliteten på arbetet och ger nöjda kunder.

Marcus Näslund har arbetat med ansvarsfrågor för revisionsbranschen i närmare 20 år - först inom Kommerskollegium och därefter som affärsjurist på Ernst & Young. Sedan hösten 2001 är han ledamot i FAR:s Disciplinnämnd.