Bläddra

Steg i svenska B Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Steg i svenska B Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Genomtänkt och tydlig struktur!
Ett läromedel som passar alla dina elever! Det ger dig bra struktur, tydlig återkoppling på vad dina elever behöver jobba mer med och dessutom tid över till annat!
Steg i svenska består av Basbok för alla, Arbetsbok och Lärarens bok. Allt du behöver för din undervisning i svenska!

Läs mer
Med Steg i svenska får du:
- en struktur som gör planeringen lekande lätt
- ett kvitto på vad varje elev behärskar och behöver träna mera på
- ett läromedel som passar alla elever
Basbok för alla
Boken är indelad i teman som vart och ett innehåller momenten läsa, tala, skriva, lyssna och språkträning. I basboken finns stimulerande bilder att utgå ifrån och frågor att samtala kring. I boken finns uppgifter i stigande svårighetsgrad och eleven får också möjlighet till diagnos och repetition.
Uppgifterna är kreativa och ökar i svårighetsgrad både inom avsnittet och i boken som helhet. De tre första uppgifterna är alltid gula. De arbetar alla elever med. Övriga uppgifter är till för de elever som behöver mer att göra.
Arbetsboken
I arbetsboken får barnen träna baskunskaperna. Här får de arbeta med kreativa uppgifter, skriva, måla och lösa klurigheter. Facit ingår.
Tydlig arbetsgång
Varje avsnitt ligger på ett eget uppslag, och den tydliga strukturen uppmuntrar till självständigt arbete.
1. Först arbetar man med vänstersidan i basboken.
2. Sedan går man över till motsvarande avsnitt i arbetsboken.
3. När det är klart fortsätter man med uppgifterna på högersidan i basboken.
Lärarens bok
Boken innehåller alla basbokens och arbetsbokens uppslag något förminskade. I marginalen på varje uppslag ur basboken finns en beskrivning av syftet med respektive kapitel. Här finns också lästips, författaruppgifter, idéer till fler arbetsuppgifter m.m. Lärarens bok innehåller också ett schema över strukturen för hela årets Steg i svenska.