Bläddra

Tänkandets dynamik – om att bättre förstå sig själv och andra

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Tänkandets dynamik – om att bättre förstå sig själv och andra

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Boken Tänkandets dynamik bygger på forskning om hur hjärnan fungerar. Med hjälp av den kunskapen kan du lära dig hantera olika situationer bättre, inte minst i arbetslivet.

Läs mer
Boken Tänkandets dynamik bygger på forskning om hur hjärnan fungerar. Med hjälp av den kunskapen kan du lära dig hantera olika situationer bättre, inte minst i arbetslivet. Det här är boken för dig som
• gör saker du senare ångrar
• vill att folk ska göra det de får i uppdrag att göra
• vill få en annan persons uppmärksamhet
• vill bli bättre på att anställa och befordra medarbetare
• vill göra ett bättre jobb.
I bokens första två delar beskrivs de fyra tanketillstånden: relaterande, reflekterande, automatiskt och försvarande tänkande. Genom att lära dig rätt uppfatta och använda dessa tanketillstånd kommer du att bättre förstå dig själv och dina medarbetare. Du lär dig att arbeta effektivare! I den tredje delen får du råd om hur du använder tanketillstånden för en fungerande kommunikation.
I den fjärde delen finns råd till ledare och chefer om hur de ska agera i sina yrkesroller. Speciellt beskrivs hur de olika tanketillstånden kan användas för att skapa bättre anställningsrutiner, utbilda och utveckla chefer samt befordra rätt personer.
Boken ingår i Bättre Ledarskap - bokklubben för dig som vill utvecklas både privat och I yrkeslivet.

Om författarna
Bob Smith är ordförande och initiativtagare till Clear Direction Inc., ett forsknings- och konsultföretag i Dallas som arbetar med formell axiologi och Harman-Kinselprofilen. Bob Smith är en ofta anlitad talare och seminarieledare i ämnen som rör personlig utveckling och ledarskap. Boken bygger på hans forskning inom området