Bläddra

Tredje-fjärde räkneb Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Tredje-fjärde räkneb Lärarpärm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
En enkel, metodisk inlärningsgång!
Småstegsmetoden ger barnen rationella, språkligt förankrade tankemodeller. Serien består av en grundbok och tillhörande övningsbok.

Läs mer
Första till Sjätte räkneboken ingår i en serie för hela grundskolan. Övriga delar är Räkneresan för år 4-6 och Möte med matte för år 7-9. De tre delarna kan användas fristående från varandra. Första t.o.m. Sjätte räkneboken baserar sig på Småstegsmetoden. Småstegsmetoden står för en enkel, metodisk inlärningsgång som utgår från barns sätt att tänka matematik. Den ger barnen rationella, språkligt förankrade tankemodeller.
Läromedelsserien består av Grundbok och tillhörande Övningsbok för de första fem terminerna. Grundböckerna innehåller grundläggande kunskaper för alla elever och Övningsböckerna ger träning på tre nivåer.
I Sjätte räkneboken repeteras och diagnostiseras hela stadiets grundläggande kunskaper. Där finns också alternativ nyinlärning, snabbhetsträning och extra träning.
Önskeboken till Sjätte räkneboken går eleverna till när de behärskar de grundläggande kunskaperna. Önskeboken förbrukas ej.
Till varje år finns en Lärarpärm med handledning sida för sida till elevböckerna samt hemuppgifter, kopieringsunderlag, spel och lekar.