Bläddra

Utbränning och mental utmattning – en motbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Utbränning och mental utmattning – en motbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Utbränning och mental utmattning är en lång process, med utbrändhet som den sista fasen. Det är inte bara ett arbetsplatsproblem utan ett livsstilsfenomen, en tidstypisk samhällsföreteelse där många faktorer samverkar och som dramatiskt ökar i omfattning.

Läs mer
Den här boken är en motbok för att förhindra utbrändhet och tidigt upptäcka, diagnostisera och söka behandling för utbränning och mental utmattning. Boken visar också på förebyggande insatser. Den tjänar som praktisk hjälp för läsaren. Metoderna belyses med igenkännbara situationer och exempel från verkligheten.
Boken vänder sig till chefer och andra med personalansvar samt till dem som känner att de är på väg in i en ond cirkel som de måste ha stöd att ta sig ur.

Om författarna
Kjell Ekstam är arbetspsykolog och psykoterapeut. Arne Löfqvist och Agneta Stenqvist är båda psykiatriker med arbetsledarerfarenhet. Ingrid Olsson Norgren är sjukgymnast och kognitiv psykoterapeut. Ulla Sturesson är fil. kand och beteendevetare. Författarna ingår i Energipoolen i Ystad.