Bläddra

Vägval svenska 3 Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Vägval svenska 3 Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Vägval är ett grundläromedel i svenska för år 7-9.

Läs mer
För varje år finns en elevbok i färg och en innehållsrik lärarbok. Varje elevbok består av tre huvuddelar:
- Grundkurs
- Språkträning
- Vägval
Bokens första del, grundkursen, är utgångspunkten för arbetet. Här finns de viktiga delarna i svenskämnet: Tala, Läsa, Skriva, Språkhistoria och Medier.
Bokens andra del innehåller språkträning.
Bokens tredje del består av vägval: kapitel med fördjupning och temaarbeten.
Lärarboken, som hör till respektive elevbok, innehåller fördjupning och övningar, kopieringsunderlag och fortbildningsmaterial.