Bläddra

Vägvisare till börsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Vägvisare till börsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Ny 3 upplaga!
Vägvisare till börsen är en praktisk vägledning för företag som planerar att söka notering vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i Sverige. Den riktar sig även till personer som bistår med råd och hjälp vid sådana noteringar samt till dem som vill öka sin allmänna kunskap om processen kring en marknadsnotering och regelverket för den svenska aktiemarknaden.

Läs mer
Ny 3 upplaga!
Vägvisare till börsen är en praktisk vägledning för företag som planerar att söka notering vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i Sverige. Den riktar sig även till personer som bistår med råd och hjälp vid sådana noteringar samt till dem som vill öka sin allmänna kunskap om processen kring en marknadsnotering och regelverket för den svenska aktiemarknaden.
Boken behandlar i första hand själva noteringsprocessen, dvs planering, förberedelser, listningskrav, prospektarbete m m. Dessutom berörs de särskilda krav som ställs på bolag som är marknadsnoterade, t ex beträffande informationsgivning.
Denna tredje upplaga har genomgående aktualiserats. Sedan föregående upplag har det hänt mycket på aktiemarknaden. Regler har ändrats och marknadsplatser har tillkommit. Vidare har som en följd av EU:s strävan efter att skapa ett samstämt regelverk inom unionen nya direktiv och förordningar presenterats. Boken behandlar, liksom tidigare, främst noteringsprocessen vid Stockholmsbörsen.

Om författarna
Björn Grundvall är auktoriserad revisor och har mångårig erfarenhet av börsintroduktioner. Affärsjurist Annika Melin Jakobsson är specialiserad på bolags- och aktiemarknadsrätt. Professor Per Thorell arbetar med forskning och kvalificerade utredningar. Samtliga är verksamma vid Ernst & Young Technical Department, en specialistavdelning som bl a arbetar med frågor kring svenska/utländska marknadsnoteringar, internationella redovisningsstandarder (IAS/IFRS), regelefterlevnad i aktiemarknadsbolag och corporate governance.