Bläddra

What Next? Textbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

What Next? Textbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
What Next? är en konversationskurs bestående av fyra böcker avsedda för lätt till mer avancerad konversation för vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Samtliga böcker är indelade i olika units med humoristiskt och stimulerande innehåll.

Läs mer
Try This! är den första i serien och är avsedd för lätt till mer avancerad konversation. I anslutning till varje text finns ordlista med fonetik. Förutom textfrågor till diskussionsuppgifter finns också grammatiska övningar, hörförståelseuppgifter, ordförrådsövningar och fraseologi, samt gruppövningar och rollspel.
What Next?, den andra boken i serien, innehåller många texter som leder till stimulerande och aktiverande diskussioner, t.ex ”What is a Swede?”, ”Choosing a Mate” eller ”No Babies, Please - I’m Allergic!”.
Same Again, Please! är den sista boken i serien och därmed den mest avancerade.