Bläddra

Ledande ledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Ledande ledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Det är tyvärr alltför vanligt att kloka tankar i ledningsgrupper omsätts i kloka planer som inte ger förväntat resultat. I denna bok skildras spännande och medryckande hur en ledningsgrupp utvecklas från att fungera motsägelsefullt genom undvikande och defensiva handlingsmönster fram till ett läge som kännetecknas av ökad öppenhet, tillit, ansvarstagande och förmåga att genomdriva beslut samt förändringar.

Författaren visar tydligt den komplexitet som präglar organisationsarbete och ifrågasätter sådan organisationskonsultation som styrs av förenklingar och försök till linjär logik. Läsaren känner igen sig i beskrivningen av negativa gruppmönster och inspireras att reflektera över de dynamiska skeendena i gruppen. Här finns tankemodeller som kan bli till stort stöd i en egen utvecklingsprocess på hemmaplan. Framställningen av ledningsgruppens mognande varvas med författarens kommentarer. Hans utgångspunkt är psykodynamisk teoribildning, men beskrivningen av individers och gruppers utveckling är av mycket allmängiltig karaktär.

Boken vänder sig till ledare på olika nivåer, till personalvetare och organisationskonsulter. Den är också avsedd för högskolans utbildningar i kurser om ledarskap och organisation inom ämnesområden som ekonomi och psykologi samt i p-programmet och vidareutbildningar inom polis och försvar.