Bläddra

Matematik Gamma Digital (lärarlicens)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Matematik Gamma Digital (lärarlicens)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Ett digitalt interaktivt läromedel
Matematik Gamma Digital för åk 6 är ett digitalt läromedel, helt interaktivt, där eleven får arbeta med matematik på ett helt nytt sätt. Eleven kan skriva in steg av sina lösningar och får feedback direkt på vilket fel hen gjort. Det finns möjlighet att få ledtrådar på uppgifter och att se lösningsförslag. Det här ger eleven möjlighet att även på egen hand utveckla sina förmågor inom matematik.

Eleverna kan också göra de digitala prov som läraren delat ut. Läraren får proven automatiskt rättade. Som lärare har du möjlighet att följa elevernas kunskapsutveckling på gruppnivå, individnivå, områdesnivå och uppgiftsnivå, grundat på hur de arbetat i Digital (elevlicens).

Matematik Digital är ett läromedel som spelar i en helt egen division, för dig med extra höga krav på interaktivitet.