Bläddra

Smått och gott

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Smått och gott

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Kortlådan Smått och gott är ett fristående bredvidmaterial i svenska som andraspråk. Lådan innehåller 150 aktivitetskort av varierande svårighetsgrad. Korten erbjuder en varierande och stimulerande träning i läsförståelse, svenska språket och svensk realia. Med hjälp av korten breddas och fördjupas elevens tidigare kunskaper. Korten, som kan användas individuellt, i par eller i grupp, ger stegvis övning från nybörjarnivå ända upp till gymnasienivå, och passar såväl barn som vuxna.