Bläddra

Spas : the cultural economy of hospitality, magic and the senses

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Servicesektorn
Köp här

Spas : the cultural economy of hospitality, magic and the senses

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Servicesektorn
Köp här
Under senare år har vi sett en snabbt växande näring med fokus på hälsa och välbefinnande. Lugnande upplevelser förpackas, iscensätts och konsumeras som kommersiella varor – turistkomplexen har kommit att bli en del av den så kallade kulturekonomin.

I Spas – the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses använder författaren Tom O’Dell spaanläggningarna för att belysa hur kulturella och ekonomiska processer har sammanvävts över tid.

Författaren tar med läsaren på en resa från 1600-talet till idag och visar hur frågor som gästfrihet, välbefinnande och magi har hanterats ur kommersiella perspektiv. O’Dell förankrar sina studier i en kulturanalys av kroppen och sinnesförnimmelserna som grundar sig på nya perspektiv som har utvecklats inom humanistisk och samhällsvetenskaplig kulturforskning.


Recent years have seen a rapidly growing hotel business built around health and well-being. Leisurely experiences are packaged, staged and consumed as commercial commodities – the tourist complexes have become part of the so called ‘cultural economy’.
br> In Spas – the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses ethnologist Tom O’Dell uses spas to highlight the manner in which the culturalization of the economy has developed.

The author takes his readers on a journey from the seventeenth century into the present and shows how issues of hospitality, well-being and religious magic have been handled in commercialized settings through history. He also anchors his discussion firmly in a cultural analysis of the body and senses that draws upon recent work in cultural theory that has been developed in the humanities and social sciences.