Bläddra

Achtung Europa! : reformer för Europa nu

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationella relationer Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer

Achtung Europa! : reformer för Europa nu

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationella relationer Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Det europeiska samarbetet är inne i en formativ fas, där pandemin och kriget i Ukraina kommer att spela stor roll för EU:s framtida riktning. Därför är det särskilt viktigt att ta vara och bygga vidare på unionens fundament: en innovativ och dynamisk ekonomi som syftar till att garantera Europas säkerhet. I den här antologin utvecklar elva skribenter sina idéer om vilken riktning den europeiska politiken bör ta, från hur vi bäst främjar innovation och entreprenörskap till hur vi bemöter Kinas växande ambitioner. Somliga av kapitlen i denna antologi har publicerats av Frivärld tidigare, andra ges ut för första gången. Gemensamt har de att de identifierar och uppmanar till vad Europa kan och måste göra genom politiska prioriteringar. Det handlar om utmaningar vi bara kan hantera tillsammans – som européer.