Bläddra

Affärsjuridiska uppsatser 2021

Kategorier: Juridik

Affärsjuridiska uppsatser 2021

Kategorier: Juridik
Köp här
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2021 har tilldelats följande uppsatser:

- M&A – försäkringens plats i det försäkringsavtalsrättsliga systemet/ Gustav Berggren
- Medellösa processubjekt i frontlinjen – En civilprocessuell studie av ersättningsgilla rättegångskostnader i ljuset av tredjepartsfinansiering/ Mathilda Hoffman Öjdahl
- Närståendetransaktioner på aktiemarknaden. Om ändamålsenligheten av definitionen av väsentliga transaktioner/ Robin Fagerström
- Ägarförbehåll, förfogandemedgivande och principen om fri rörlighet. En undersökande studie av den svenska metodens koherens med unionsrättsliga principer/ Kristin Busterud Öhman