Bläddra

Agil Organisering med Puls : dynamik på osäkerhetens arena

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här

Agil Organisering med Puls : dynamik på osäkerhetens arena

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här
Ett företags tillväxt och lönsamhet beror till stor del på vilka produkter det kan erbjuda. Nya produkter med innovativa och attraktiva lösningar kan på kort tid förändra en marknad i grunden. Det gör att kraven på utvecklingsverksamheten ökar, när förändringstakt och komplexitet i omvärlden stiger. Det räcker inte längre med att utveckla produkter, det gäller också att skapa och utnyttja nya möjligheter i ett högt tempo. Boken behandlar de grundläggande mekanismer som styr effektivitet och produktivitet. Slutsatserna vilar på fysikaliska teorier för komplexa system. Förståelsen för att det finns ett samband mellan fysik och arbetseffektivitet har under senare år medfört ett paradigmskifte inom organisationsteorin. Baserat på teorierna presenteras en organisationsstruktur uppbyggd som ett nätverk av pulsmöten. Till denna struktur kopplas visuella arbetsmetoder som främjar samarbete och mångfald i självorganiserande team. Visualisering av resultat, problem, planer, beslut och aktuellt läge i ett gemensamt pulsrum skapar mönster, som används för att ta dagliga beslut och för att kanalisera företagets ansträngningar i önskad riktning. Agil Organisering med Puls är en uppföljare till Agil Multiprojektledning med Puls, som utnämnts till Årets Projektledarbok 2016 av Svenskt Projektforum.