Bläddra

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektmetodiken omfattar både projektstyrning och projektledning som tillsammans utgör en helhet med syfte att säkerställa verksamhetens behov samtidigt som det ska garanterar resultat i de enskilda projekten. Detta har förtydligats och exemplifierats på flera ställen i denna sjunde upplaga för att harmoniera med de…
Köp här

Isbn: 9789152354988

Utgivningsår:20180726

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning tar ett helhetsgrepp på området projektledning och riktar sig till alla som styr och leder projekt, oavsett bransch och organisation. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok på högskolor, universitet och…
Köp här

Isbn: 9789152360804

Utgivningsår:20210108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning från grunden är en bok för dig som ska leda eller vara med i ditt första projekt. Den är främst tänkt som kurslitteratur på grundläggande kurser i projektledning och projektkunskap inom yrkesutbildningar, men passar också bra för kurser på gymnasiet. Även du som har varit med i ett par projekt och vill…
Köp här

Isbn: 9789152360095

Utgivningsår:20200601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147114801

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Today, it is difficult to find a workplace without projects. Regardless of what the project aims to produce and regardless of the level in the hierarchy, projects entail collaboration in uncertain situations. Textbooks and research on team dynamics, collaboration or leadership usually see temporary work groups as the…
Köp här

Isbn: 9789144119557

Utgivningsår:20171017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Agilt eller projekt? vänder sig till dig som har en ledande roll med ansvar för affärs-, verksamhets- eller produktutveckling. Kanske är du vd, it-chef, utvecklingschef, marknadschef eller produktägare? Även projektledare, scrum masters och verksamhetsarkitekter bör ha nytta av bokens innehåll. Syftet med boken är att…
Köp här

Isbn: 9789152357293

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Läroböcker om hur människor samarbetar brukar inte ha projekt – alltså tillfälliga arbetsgrupper, osäkerhet om mål, roller och den egna förmågan – som utgångspunkt. Den här boken ändrar på det. Individer, grupper och ledarskap i projekt beskriver, med projektet som utgångspunkt, vad som händer i de första mötena med…
Köp här

Isbn: 9789144119588

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jimmy Janlén

Kategorier: Agil programmering Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
This book is filled with visualization examples for teams to improve collaboration and communication, as well as shaping behaviors. It is written for people and teams working within an agile software development context. The pages within only depict examples. Nothing else. No deep theoretical explanations. No…
Köp här

Isbn: 9789188063014

Utgivningsår:20151123

Utgivare: Crisp Publishing

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Project Management is aimed at anyone who works with projects, whatever the branch of industry and type of project. The fifth edition contains more models and methods to support project operations in everything from selection. The sections on project operations, planning methods and portfolio and programme management…
Köp här

Isbn: 9789152360798

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tomas Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Agil projektledning – Övningsbok är tänkt som ett komplement till textboken Agil projektledning. Böckerna följer samma struktur: från förstudien till projektets avslut. Agil projektledning – Övningsbok innehåller flera olika slags övningar: instuderingsfrågor, praktiska övningar, diskussionsövningar och…
Köp här

Isbn: 9789152326466

Utgivningsår:20141212

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152355589

Utgivningsår:20180713

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Kerstin Blom, Agneta Lindblom

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
Har du varit med om att någon säger att kravanalytiker eller liknande roller inte behövs, det kan utvecklare eller andra roller hantera? Eller att allt läggs på en produktägare i verksamheten som inte har kunskap om hur man arbetar med krav effektivt? Boken ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett…
Köp här

Isbn: 9789163704680

Utgivningsår:20170101

Utgivare: KravXperts Stockholm AB

Mediatyp: BB

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning – övningsbok innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter, tester och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i boken Projektledning. De två böckerna är tillsammans ett heltäckande läromedel inom projektledning, men kan också användas av yrkesverksamma som…
Köp här

Isbn: 9789152360897

Utgivningsår:20210108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Hans Ottosson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Alltför många projekt blir försenade och överskrider budgeten. Ofta beror detta på att man inte följt de projektledningsprocesser och bearbetat de kunskapsområden, som krävs av en professionell projektledare. Vad, varför, när, hur och av vem är nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer,…
Köp här

Isbn: 9789179170769

Utgivningsår:20210504

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Bengt Roos

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Personliga berättelser Projektledning
I lite över halva mitt verksamma liv, 30 år, har jag arbetat i utlandsprojekt för Ericsson, mest som direktanställd men även 6 år som konsult, för det mesta i arbetsledande positioner. Många av de länder som jag har arbetat i visste jag inte så mycket om innan jag började att arbeta i dem, möten med nya människor och…
Köp här

Isbn: 9789189462281

Utgivningsår:20220107

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Lundström, Bo Rosander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förord Denna bok är en grundläggande bok i ämnet projektledning och riktar sig främst till dig som ska börja din projektledarbana, eller redan hunnit arbeta i några projekt och vill skaffa dig praktiska kunskaper, råd och tips i hur du bäst leder ett projekt till framgång. Boken har bl a under ett flertal år varit…
Köp här

Isbn: 9789163903007

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledningsstandarden PMBOK® Guide – svensk utgåva Världens mest erkända standard för projektledning finns nu på svenska. Efter stark efterfrågan från många olika håll har WSP Sverige AB i samverkan med Project Management Institute(PMI) valt att ta fram en svenskspråkig utgåva av PMBOK® Guide 5th Edition (A Guide…
Köp här

Isbn: 9789163910623

Utgivningsår:20160912

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197864800

Utgivningsår:20100119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179697099

Utgivningsår:20201108

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Jan Wisén, Börje Lindblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
”Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap” är en bok för chefer och uppdragsgivare, för projektledare och alla som arbetar i projekt. Klart och systematiskt behandlas hur man- genererar och tar till vara projektidéer,- skriver direktiv och bygger upp en ändamålsenlig projektorganisation,-…
Köp här

Isbn: 9789139114734

Utgivningsår:20150804

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Monica Lööw

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Att leda och arbeta i projekt är en praktisk handbok om hur lyckas i projekt.' Är du nybliven projektledare eller projektdeltagare? Eller är du en rutinerad projektledare, som har stött på en del svårigheter – som förseningar, sprucken budget, låg måluppfyllelse, dåligt engagemang och kommunikation? Vill du bli…
Köp här

Isbn: 9789151985060

Utgivningsår:20210226

Utgivare: Project Success AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170868

Utgivningsår:20211105

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147097258

Utgivningsår:20120518

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Tanya Perskaja

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Boken introducerar nytt teoretiskt ämne: Visuell ProjektModellering. Informationen baseras på författarens mångåriga forskning samt på inkorporerade yrkeserfarenheter som projekt & organisationskonsult, utbildare, yrkeskonstnär och diplomerad arkitekt. Boken kompletterar övriga projekt- och management litteratur…
Köp här

Isbn: 9789198209648

Utgivningsår:20200625

Utgivare: Edition TPW-Tornet

Mediatyp: BC

av:Jan-Erik Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
  Agil Projektledning med Puls syftar till att ge svar på frågan om vad som krävs för att kunna genomföra utvecklingsprojekt så att målen uppfylls på så kort tid som möjligt med begränsade resurser.Det har skrivits mängder med böcker om projekt, projektarbete och projektledning. De flesta har betraktat projekt som…
Köp här

Isbn: 9789163906961

Utgivningsår:20160705

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Av projektledare, för projektledare Om PMBOK Guide År 1983 samlades en grupp volontärer från Project Management Institute (PMI®) med det banbrytande syftet att skapa en samlad kunskapsbas för projektledning. Genom denna insats utvecklades senare den globala standarden för projektledning; A Guide to the Project…
Köp här

Isbn: 9789188883865

Utgivningsår:20181106

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Magnus Brile

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat och å andra sidan ett fastställt arbetssätt – en metod…
Köp här

Isbn: 9789173339346

Utgivningsår:20190318

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Kjell Rodenstedt, Kent Winther

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det blir allt vanligare att arbeta i projekt både i företag och i organisationer. Nya verksamheter startar ofta som projekt och förändringar genomförs i projektform. I många företag och organisationer lever flera projekt sida vid sida med "den vanliga verksamheten". Det finns också många företag, och andelen…
Köp här

Isbn: 9789147097524

Utgivningsår:20120112

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: BC

av:Inga Brundell-Öhman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektstarten är den viktigaste fasen i ett projekt.Gör klart vad som är viktigast i ditt projekt innehåll, tid eller resurser.Ändra inte mål, sluttidpunkt eller resurser om du inte absolut måste.Säkerställ att det finns en eldsjäl för projektet (men det ska inte vara du).Acceptera att projekt måste ha en stram kostym…
Köp här

Isbn: 9789177387831

Utgivningsår:20080114

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Ulla Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
  Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna.Innovationstakten sjunker i västvärlden. Utvecklingsorganisationerna förmår inte förnya företagets produkter med attraktiva erbjudanden. Istället hamnar man ofta i…
Köp här

Isbn: 9789163906954

Utgivningsår:20160401

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC

av:Lennart Ljung, Tomas Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det här är en bok för praktiker. Chefer och projektledare får viktiga insikter och välgrundade förslag som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet med projekt av alla slag på en arbetsplats.Läs merProjektledning handlar alldeles för mycket om metoder och för litet om projekten själva. Projekt är olika och den där…
Köp här

Isbn: 9789186419370

Utgivningsår:20140304

Utgivare: TUK Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Ulla Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Ett företags tillväxt och lönsamhet beror till stor del på vilka produkter det kan erbjuda. Nya produkter med innovativa och attraktiva lösningar kan på kort tid förändra en marknad i grunden. Det gör att kraven på utvecklingsverksamheten ökar, när förändringstakt och komplexitet i omvärlden stiger. Det räcker inte…
Köp här

Isbn: 9789163924606

Utgivningsår:20170531

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC