Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152354988

Utgivningsår: 20180726

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147114801

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152360095

Utgivningsår: 20200601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Today, it is difficult to find a workplace without projects. Regardless of what the project aims to produce and regardless of the level in the hierarchy, projects entail collaboration in uncertain situations. Textbooks and research on team dynamics, collaboration or leadership usually see temporary work groups as the…
Köp här

Isbn: 9789144119557

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152360804

Utgivningsår: 20210108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Jimmy Janlén

Kategorier: Agil programmering Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
This book is filled with visualization examples for teams to improve collaboration and communication, as well as shaping behaviors. It is written for people and teams working within an agile software development context. The pages within only depict examples. Nothing else. No deep theoretical explanations. No…
Köp här

Isbn: 9789188063014

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Crisp Publishing

Mediatyp: BC

av: Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Läroböcker om hur människor samarbetar brukar inte ha projekt – alltså tillfälliga arbetsgrupper, osäkerhet om mål, roller och den egna förmågan – som utgångspunkt. Den här boken ändrar på det. Individer, grupper och ledarskap i projekt beskriver, med projektet som utgångspunkt, vad som händer i de första mötena med…
Köp här

Isbn: 9789144119588

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152326466

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Vinnare av Årets Projektledarbok 2012!Juryns motivering: En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen. Elisabeth Kamél exemplifierar den kommunikation som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och rapporterar.…
Köp här

Isbn: 9789147116676

Utgivningsår: 20140814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kerstin Blom, Agneta Lindblom

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
Har du varit med om att någon säger att kravanalytiker eller liknande roller inte behövs, det kan utvecklare eller andra roller hantera? Eller att allt läggs på en produktägare i verksamheten som inte har kunskap om hur man arbetar med krav effektivt? Boken ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett…
Köp här

Isbn: 9789163704680

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: KravXperts Stockholm AB

Mediatyp: BB

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
This book teaches you the basics of Project Management. It describes how to work as a Project Manager in different kinds of projects – whether they have a clear goal or are based on a vision.Today, there are projects in all kinds of activities. To show how different kinds of projects can be managed, five examples are…
Köp här

Isbn: 9789147097265

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rolf Lundström, Bo Rosander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förord Denna bok är en grundläggande bok i ämnet projektledning och riktar sig främst till dig som ska börja din projektledarbana, eller redan hunnit arbeta i några projekt och vill skaffa dig praktiska kunskaper, råd och tips i hur du bäst leder ett projekt till framgång. Boken har bl a under ett flertal år varit…
Köp här

Isbn: 9789163903007

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Jan Wisén, Börje Lindblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
“Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap” är en bok för chefer och uppdragsgivare, för projektledare och alla som arbetar i projekt. Klart och systematiskt behandlas hur man- genererar och tar till vara projektidéer,- skriver direktiv och bygger upp en ändamålsenlig projektorganisation,-…
Köp här

Isbn: 9789139114734

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annica Karlberg, Agneta Josephson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Boken Projektledning Helt enkelt fyller ett tomrum bland alla hundratals böcker om projektledning. Det är en bok som relaterar till upplevelse- och mötesbranschen, en bok som är enkel, lättläst och till och med lite rolig. Boken beskriver hur man som projektledare driver arbetsprocessen i ett projekt, vilka dokument…
Köp här

Isbn: 9789179697099

Utgivningsår: 20201108

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152355589

Utgivningsår: 20180713

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197864800

Utgivningsår: 20100119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledningsstandarden PMBOK® Guide – svensk utgåva Världens mest erkända standard för projektledning finns nu på svenska. Efter stark efterfrågan från många olika håll har WSP Sverige AB i samverkan med Project Management Institute(PMI) valt att ta fram en svenskspråkig utgåva av PMBOK® Guide 5th Edition (A Guide…
Köp här

Isbn: 9789163910623

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Av projektledare, för projektledare Om PMBOK Guide År 1983 samlades en grupp volontärer från Project Management Institute (PMI®) med det banbrytande syftet att skapa en samlad kunskapsbas för projektledning. Genom denna insats utvecklades senare den globala standarden för projektledning; A Guide to the Project…
Köp här

Isbn: 9789188883865

Utgivningsår: 20181106

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147097258

Utgivningsår: 20120518

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Brile

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat och å andra sidan ett fastställt arbetssätt – en metod…
Köp här

Isbn: 9789173339346

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Tanya Perskaja

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Boken introducerar nytt teoretiskt ämne: Visuell ProjektModellering. Informationen baseras på författarens mångåriga forskning samt på inkorporerade yrkeserfarenheter som projekt & organisationskonsult, utbildare, yrkeskonstnär och diplomerad arkitekt. Boken kompletterar övriga projekt- och management litteratur…
Köp här

Isbn: 9789198209648

Utgivningsår: 20200625

Utgivare: Edition TPW-Tornet

Mediatyp: BC

av: Åke Jerkedal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. Nyttohjulet (se…
Köp här

Isbn: 9789139111375

Utgivningsår: 20101101

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Pernilla Pihl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Grundläggande projektledarkunskap i komprimerat format. Med utgångspunkt i rollen som projektledare går vi igenom fyra generella projektfaser. Boken baseras på vår erfarenhet som projektledare och fungerar bland annat som kurslitteratur för en grundläggande projektledarutbildning men kan med fördel även användas som…
Köp här

Isbn: 9789178511914

Utgivningsår: 20200115

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Ulla Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
  Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna.Innovationstakten sjunker i västvärlden. Utvecklingsorganisationerna förmår inte förnya företagets produkter med attraktiva erbjudanden. Istället hamnar man ofta i…
Köp här

Isbn: 9789163906954

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC

av: Inga Brundell-Öhman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektstarten är den viktigaste fasen i ett projekt.Gör klart vad som är viktigast i ditt projekt innehåll, tid eller resurser.Ändra inte mål, sluttidpunkt eller resurser om du inte absolut måste.Säkerställ att det finns en eldsjäl för projektet (men det ska inte vara du).Acceptera att projekt måste ha en stram kostym…
Köp här

Isbn: 9789177387831

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Lennart Ljung, Tomas Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det här är en bok för praktiker. Chefer och projektledare får viktiga insikter och välgrundade förslag som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet med projekt av alla slag på en arbetsplats.Läs merProjektledning handlar alldeles för mycket om metoder och för litet om projekten själva. Projekt är olika och den där…
Köp här

Isbn: 9789186419370

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: TUK Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Utsedd till Årets Projektledarbok 2008 av Svenskt Projektforum. Motiveringen från juryn var följande: “Författaren Tomas Gustavsson har hittat ett intressant ämne som han beskriver på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Detta är inte en frälsningsbok utan en mycket nyanserad beskrivning av begreppet agila…
Köp här

Isbn: 9789197621717

Utgivningsår: 20070625

Utgivare: TUK Förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
PROJEKTARBETE I FÖRETAG vänder sig till dig som ska vara med i, leda eller beställa ett projekt. Boken är generell och passar därför de flesta typer av projekt. Boken hjälper dig att se nyttan med och att dra fördel av projekt som arbetsform. Modellen som beskrivs i boken passar lika bra för små förändringsarbeten som…
Köp här

Isbn: 9789170277917

Utgivningsår: 20121231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Monica Lööw

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Att leda och arbeta i projekt är en praktisk handbok om hur lyckas i projekt.' Är du nybliven projektledare eller projektdeltagare? Eller är du en rutinerad projektledare, som har stött på en del svårigheter – som förseningar, sprucken budget, låg måluppfyllelse, dåligt engagemang och kommunikation? Vill du bli…
Köp här

Isbn: 9789151985060

Utgivningsår: 20210226

Utgivare: Project Success AB

Mediatyp: BC

av: Sven Antvik, Håkan Sjöholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I highly recommend “Project Management and Methods” as compulsory reading for students at all levels of experience as well as executives, managers and project team members who want to expand their knowledge and gain a better understanding of how their experiences on projects fits into the broader…
Köp här

Isbn: 9789197715355

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik

Mediatyp: BC

av: Lars Niklasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förstudie – behövs det verkligen? Inför en tänkt förändring är det värdefullt att göra en förstudie för att titta närmare på vilka möjligheter som står till buds, och vilka konsekvenser de för med sig. Ganska ofta finns det en motvilja mot denna typ av utredningsarbete. Vanliga motargument är: ”Utreda behoven – vi vet…
Köp här

Isbn: 9789163368400

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lars Marmgren, Mats Ragnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Command and control mechanisms are often inefficient and sub­optimal in the context of complex projects. This book demonstrates an alternative project logic that builds on the definitions of a frame­work, and overall guidelines, rather than instructions or a pre-defined set of procedures and processes. This logic also…
Köp här

Isbn: 9789144110349

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helena Fägerström

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
Här finns ett enkelt sätt att ta fram krav och analysera krav för it-system. Utifrån den enkla grunden går boken vidare och presenterar mer om de olika handgreppen och processen för kravanalys fram till färdiga krav. Utifrån dessa kan man söka upp mer information, kurser mm att fördjupa sig inom. En diger referenslista…
Köp här

Isbn: 9789180076449

Utgivningsår: 20210219

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Kjell Rodenstedt, Kent Winther

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det blir allt vanligare att arbeta i projekt både i företag och i organisationer. Nya verksamheter startar ofta som projekt och förändringar genomförs i projektform. I många företag och organisationer lever flera projekt sida vid sida med "den vanliga verksamheten". Det finns också många företag, och andelen…
Köp här

Isbn: 9789147097524

Utgivningsår: 20120112

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: BC