Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152354988

Utgivningsår: 20180726

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147114801

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jimmy Janlén

Kategorier: Agil programmering Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
This book is filled with visualization examples for teams to improve collaboration and communication, as well as shaping behaviors. It is written for people and teams working within an agile software development context. The pages within only depict examples. Nothing else. No deep theoretical explanations. No…
Köp här

Isbn: 9789188063014

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Crisp Publishing

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152346631

Utgivningsår: 20161205

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Läroböcker om hur människor samarbetar brukar inte ha projekt – alltså tillfälliga arbetsgrupper, osäkerhet om mål, roller och den egna förmågan – som utgångspunkt. Den här boken ändrar på det. Individer, grupper och ledarskap i projekt beskriver, med projektet som utgångspunkt, vad som händer i de första mötena med…
Köp här

Isbn: 9789144119588

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledningsstandarden PMBOK® Guide – svensk utgåva Världens mest erkända standard för projektledning finns nu på svenska. Efter stark efterfrågan från många olika håll har WSP Sverige AB i samverkan med Project Management Institute(PMI) valt att ta fram en svenskspråkig utgåva av PMBOK® Guide 5th Edition (A Guide…
Köp här

Isbn: 9789163910623

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152357293

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Jan Wisén, Börje Lindblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
“Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap” är en bok för chefer och uppdragsgivare, för projektledare och alla som arbetar i projekt. Klart och systematiskt behandlas hur man- genererar och tar till vara projektidéer,- skriver direktiv och bygger upp en ändamålsenlig projektorganisation,-…
Köp här

Isbn: 9789139114734

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Blom, Agneta Lindblom

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
Har du varit med om att någon säger att kravanalytiker eller liknande roller inte behövs, det kan utvecklare eller andra roller hantera? Eller att allt läggs på en produktägare i verksamheten som inte har kunskap om hur man arbetar med krav effektivt? Boken ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett…
Köp här

Isbn: 9789163704680

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: KravXperts Stockholm AB

Mediatyp: BB

av: Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Today, it is difficult to find a workplace without projects. Regardless of what the project aims to produce and regardless of the level in the hierarchy, projects entail collaboration in uncertain situations. Textbooks and research on team dynamics, collaboration or leadership usually see temporary work groups as the…
Köp här

Isbn: 9789144119557

Utgivningsår: 20171020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Lundström, Bo Rosander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förord Denna bok är en grundläggande bok i ämnet projektledning och riktar sig främst till dig som ska börja din projektledarbana, eller redan hunnit arbeta i några projekt och vill skaffa dig praktiska kunskaper, råd och tips i hur du bäst leder ett projekt till framgång. Boken har bl a under ett flertal år varit…
Köp här

Isbn: 9789163903007

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152355589

Utgivningsår: 20180713

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Av projektledare, för projektledare Om PMBOK Guide År 1983 samlades en grupp volontärer från Project Management Institute (PMI®) med det banbrytande syftet att skapa en samlad kunskapsbas för projektledning. Genom denna insats utvecklades senare den globala standarden för projektledning; A Guide to the Project…
Köp här

Isbn: 9789188883865

Utgivningsår: 20181106

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152357439

Utgivningsår: 20190615

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197864800

Utgivningsår: 20100119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152326466

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Ulla Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
  Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna.Innovationstakten sjunker i västvärlden. Utvecklingsorganisationerna förmår inte förnya företagets produkter med attraktiva erbjudanden. Istället hamnar man ofta i…
Köp här

Isbn: 9789163906954

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC

av: Inga Brundell-Öhman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektstarten är den viktigaste fasen i ett projekt.Gör klart vad som är viktigast i ditt projekt innehåll, tid eller resurser.Ändra inte mål, sluttidpunkt eller resurser om du inte absolut måste.Säkerställ att det finns en eldsjäl för projektet (men det ska inte vara du).Acceptera att projekt måste ha en stram kostym…
Köp här

Isbn: 9789177387831

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Åke Jerkedal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. ”Nyttohjulet” (se…
Köp här

Isbn: 9789139111375

Utgivningsår: 20101101

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152340486

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anna Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
PROJEKTARBETE I FÖRETAG vänder sig till dig som ska vara med i, leda eller beställa ett projekt. Boken är generell och passar därför de flesta typer av projekt. Boken hjälper dig att se nyttan med och att dra fördel av projekt som arbetsform. Modellen som beskrivs i boken passar lika bra för små förändringsarbeten som…
Köp här

Isbn: 9789170277917

Utgivningsår: 20121231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
There is a wide range of interesting advances in research on projects and temporary organizations. The selection presented in this book illustrates the current width of the research and themes either coming from organizational theory or inspiring organizational theory and related scientific endeavors.Läs merThere is a…
Köp här

Isbn: 9789147114689

Utgivningsår: 20141030

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sven Antvik, Håkan Sjöholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I highly recommend “Project Management and Methods” as compulsory reading for students at all levels of experience as well as executives, managers and project team members who want to expand their knowledge and gain a better understanding of how their experiences on projects fits into the broader…
Köp här

Isbn: 9789197715355

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik, Studentlitteratur, Elanders

Mediatyp: BC

av: Lars Niklasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förstudie – behövs det verkligen? Inför en tänkt förändring är det värdefullt att göra en förstudie för att titta närmare på vilka möjligheter som står till buds, och vilka konsekvenser de för med sig. Ganska ofta finns det en motvilja mot denna typ av utredningsarbete. Vanliga motargument är: ”Utreda behoven – vi vet…
Köp här

Isbn: 9789163368400

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lars Marmgren, Mats Ragnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Command and control mechanisms are often inefficient and sub­optimal in the context of complex projects. This book demonstrates an alternative project logic that builds on the definitions of a frame­work, and overall guidelines, rather than instructions or a pre-defined set of procedures and processes. This logic also…
Köp här

Isbn: 9789144110349

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Antvik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Denna fallstudie beskriver den certifiering av projektledare som bedrivs av Project Management Institute (PMI) sedan år 1984. Studiens syfte var att förklara det starkt ökande intresset för certifiering av projektledare. PMI certifiering till Project Management Professional (PMP) beskrivs och analyseras i de tre…
Köp här

Isbn: 9789197715331

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik

Mediatyp: BC

av: Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Vinnare av Årets Projektledarbok 2012!Juryns motivering: En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen. Elisabeth Kamél exemplifierar den kommunikation som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och rapporterar.…
Köp här

Isbn: 9789147116676

Utgivningsår: 20140814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars-Göran Skårbratt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Att driva projekt. Enkel projektstyrning för stora och små projekt är Lars-Göran Skårbratts första bok. Med hjälp av ett tydligt och vardagligt exempel, lotsar författaren läsaren igenom alla de faser som ingår i ett lyckat projekt. Här finns också de verktyg och modeller som en projektledare behöver för att analysera…
Köp här

Isbn: 9789197817202

Utgivningsår: 20090515

Utgivare: Oppenheim förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Fredrikson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Äntligen en lättläst projektbok som alla förstår! Boken lanserar begreppet TenIQ eller: Projektets tio viktiga frågor som underlättar vardagen för alla vanliga människor och projektledare.Boken ger en humoristisk introduktion till ett viktigt ämne och ett gott stöd att tänka i rätt banor. Oavsett om det är en…
Köp här

Isbn: 9789163759987

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Tid är pengar, och som ledare behöver du fokusera på att optimera samarbetet i projekten så att alla projektmedlemmar förstår varandra och jobbar i samma riktning. Hur vi kommunicerar med varandra i ett projekt avgör hur väl vi lyckas. I den här boken får du hjälp i att undvika och rätta till missförstånd och otydliga…
Köp här

Isbn: 9789147122387

Utgivningsår: 20170328

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147131068

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Hitta och ta bort onödig skit i din vardag. Tillåt dig som individ, team och organisation att få vara lat. Bli effektivare på köpet. Det jag sett i mitt arbetsliv är att många är produktiva, men inte särskilt effektiva. Att vara effektiv handlar om att göra rätt saker snarare än saker rätt. Vad är det för idé att…
Köp här

Isbn: 9789175691565

Utgivningsår: 20170607

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Magnus Brile

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat och å andra sidan ett fastställt arbetssätt – en metod…
Köp här

Isbn: 9789173339346

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC