Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152354988

Utgivningsår: 20180726

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Jimmy Janlén

Kategorier: Agil programmering Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
This book is filled with visualization examples for teams to improve collaboration and communication, as well as shaping behaviors. It is written for people and teams working within an agile software development context. The pages within only depict examples. Nothing else. No deep theoretical explanations. No…
Köp här

Isbn: 9789188063014

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Crisp Publishing

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147114801

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152355589

Utgivningsår: 20180713

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Åke Jerkedal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. ”Nyttohjulet” (se…
Köp här

Isbn: 9789139111375

Utgivningsår: 20101101

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jan Wisén, Börje Lindblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
“Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap” är en bok för chefer och uppdragsgivare, för projektledare och alla som arbetar i projekt. Klart och systematiskt behandlas hur man – genererar och tar till vara projektidéer,– skriver direktiv och bygger upp en ändamålsenlig…
Köp här

Isbn: 9789139114734

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Av projektledare, för projektledare Om PMBOK Guide År 1983 samlades en grupp volontärer från Project Management Institute (PMI®) med det banbrytande syftet att skapa en samlad kunskapsbas för projektledning. Genom denna insats utvecklades senare den globala standarden för projektledning; A Guide to the Project…
Köp här

Isbn: 9789188883865

Utgivningsår: 20181106

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152357439

Utgivningsår: 20190615

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198001679

Utgivningsår: 20140602

Utgivare: Oppenheim Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Ett företags tillväxt och lönsamhet beror till stor del på vilka produkter det kan erbjuda. Nya produkter med innovativa och attraktiva lösningar kan på kort tid förändra en marknad i grunden. Det gör att kraven på utvecklingsverksamheten ökar, när förändringstakt och komplexitet i omvärlden stiger. Det räcker inte…
Köp här

Isbn: 9789163924606

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC

av: Kjell Rodenstedt, Kent Winther

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det blir allt vanligare att arbeta i projekt både i företag och i organisationer. Nya verksamheter startar ofta som projekt och förändringar genomförs i projektform. I många företag och organisationer lever flera projekt sida vid sida med "den vanliga verksamheten". Det finns också många företag, och andelen…
Köp här

Isbn: 9789147097524

Utgivningsår: 20120112

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Vinnare av Årets Projektledarbok 2012!Juryns motivering: En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen. Elisabeth Kamél exemplifierar den kommunikation som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och rapporterar.…
Köp här

Isbn: 9789186419202

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: TUK Förlag

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147097258

Utgivningsår: 20120518

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152340486

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lennart Ljung, Tomas Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det här är en bok för praktiker. Chefer och projektledare får viktiga insikter och välgrundade förslag som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet med projekt av alla slag på en arbetsplats.Läs merProjektledning handlar alldeles för mycket om metoder och för litet om projekten själva. Projekt är olika och den där…
Köp här

Isbn: 9789186419370

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: TUK Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
This book teaches you the basics of Project Management. It describes how to work as a Project Manager in different kinds of projects – whether they have a clear goal or are based on a vision.Today, there are projects in all kinds of activities. To show how different kinds of projects can be managed, five examples are…
Köp här

Isbn: 9789147097265

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Henrik Szentes

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Hur du lyckas med dina projekt Projekt är en vanlig arbetsform i de flesta verksamheter, men vägen till målet kantas av risker. I olika ramverk och modeller för projektledning lyfts följaktligen riskhantering fram som en nyckelaktivitet för att åstadkomma lyckade projekt. Den här boken beskriver tio risker som är…
Köp här

Isbn: 9789187905957

Utgivningsår: 20180123

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av: Anna Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
PROJEKTARBETE I FÖRETAG vänder sig till dig som ska vara med i, leda eller beställa ett projekt. Boken är generell och passar därför de flesta typer av projekt. Boken hjälper dig att se nyttan med och att dra fördel av projekt som arbetsform. Modellen som beskrivs i boken passar lika bra för små förändringsarbeten som…
Köp här

Isbn: 9789170277917

Utgivningsår: 20121231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
There is a wide range of interesting advances in research on projects and temporary organizations. The selection presented in this book illustrates the current width of the research and themes either coming from organizational theory or inspiring organizational theory and related scientific endeavors.Läs merThere is a…
Köp här

Isbn: 9789147114689

Utgivningsår: 20141030

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tomas Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Utsedd till Årets Projektledarbok 2008 av Svenskt Projektforum. Motiveringen från juryn var följande: “Författaren Tomas Gustavsson har hittat ett intressant ämne som han beskriver på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Detta är inte en frälsningsbok utan en mycket nyanserad beskrivning av begreppet agila…
Köp här

Isbn: 9789197621717

Utgivningsår: 20070625

Utgivare: TUK Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Niklasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förstudie – behövs det verkligen? Inför en tänkt förändring är det värdefullt att göra en förstudie för att titta närmare på vilka möjligheter som står till buds, och vilka konsekvenser de för med sig. Ganska ofta finns det en motvilja mot denna typ av utredningsarbete. Vanliga motargument är: ”Utreda behoven – vi vet…
Köp här

Isbn: 9789163368400

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lars Marmgren, Mats Ragnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Command and control mechanisms are often inefficient and sub­optimal in the context of complex projects. This book demonstrates an alternative project logic that builds on the definitions of a frame­work, and overall guidelines, rather than instructions or a pre-defined set of procedures and processes. This logic also…
Köp här

Isbn: 9789144110349

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Antvik, Håkan Sjöholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I highly recommend “Project Management and Methods” as compulsory reading for students at all levels of experience as well as executives, managers and project team members who want to expand their knowledge and gain a better understanding of how their experiences on projects fits into the broader…
Köp här

Isbn: 9789197715355

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik, Studentlitteratur, Elanders

Mediatyp: BC

av: Kerstin Blom, Agneta Lindblom

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Projektledning
Har du varit med om att någon säger att kravanalytiker eller liknande roller inte behövs, det kan utvecklare eller andra roller hantera? Eller att allt läggs på en produktägare i verksamheten som inte har kunskap om hur man arbetar med krav effektivt? Boken ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett…
Köp här

Isbn: 9789163704680

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: KravXperts Stockholm AB

Mediatyp: BB

av: Torgeir Skyttermoen, Anne Live Vaagaasar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Värdeskapande projektledning är en grundlig introduktion till projektledning där alla de viktiga temana och teorierna presenteras. Boken kombinerar forskning och teori med praktik och presenterar både etablerade teorier och modeller och moderna goda exempel. Läsaren får en god insikt om hur man genomför projekt i en…
Köp här

Isbn: 9789144115559

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Vinnare av Årets Projektledarbok 2012!Juryns motivering: En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen. Elisabeth Kamél exemplifierar den kommunikation som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och rapporterar.…
Köp här

Isbn: 9789147116676

Utgivningsår: 20140814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sven Antvik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Denna fallstudie beskriver den certifiering av projektledare som bedrivs av Project Management Institute (PMI) sedan år 1984. Studiens syfte var att förklara det starkt ökande intresset för certifiering av projektledare. PMI certifiering till Project Management Professional (PMP) beskrivs och analyseras i de tre…
Köp här

Isbn: 9789197715331

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik

Mediatyp: BC

av: Mats Fredrikson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Äntligen en lättläst projektbok som alla förstår! Boken lanserar begreppet TenIQ eller: Projektets tio viktiga frågor som underlättar vardagen för alla vanliga människor och projektledare.Boken ger en humoristisk introduktion till ett viktigt ämne och ett gott stöd att tänka i rätt banor. Oavsett om det är en…
Köp här

Isbn: 9789163759987

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Siw Lundqvist, Leif Marcusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projekt är i dag en mycket vanlig arbetsform. En förutsättning för att ­lyckas med ett projekt är god planering. Denna handbok i projektplanering innehåller dokumentexempel, modeller, metoder och verktyg samt ­beskrivning av ett genomgående projektexempels första fas. Grunden för ett projekt läggs i ett…
Köp här

Isbn: 9789144131054

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Tid är pengar, och som ledare behöver du fokusera på att optimera samarbetet i projekten så att alla projektmedlemmar förstår varandra och jobbar i samma riktning. Hur vi kommunicerar med varandra i ett projekt avgör hur väl vi lyckas. I den här boken får du hjälp i att undvika och rätta till missförstånd och otydliga…
Köp här

Isbn: 9789147122387

Utgivningsår: 20170328

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Erik Philipson, Sven Antvik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Resultatvärdemetoden – Earned Value Management – en introduktion Alldeles för många projekt blir färdiga för sent, kostar mer än vad de borde och levererar trots detta inte avsett resultat. I kristider gäller att skära kostnader. Samtidigt är det viktigare än någonsin att projekten levererar verksamhets-, affärs- och…
Köp här

Isbn: 9789197739443

Utgivningsår: 20090917

Utgivare: Philipson Biz, Philipson Biz

Mediatyp: BC

av: Rolf Lundström, Bo Rosander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förord Denna bok är en grundläggande bok i ämnet projektledning och riktar sig främst till dig som ska börja din projektledarbana, eller redan hunnit arbeta i några projekt och vill skaffa dig praktiska kunskaper, råd och tips i hur du bäst leder ett projekt till framgång. Boken har bl a under ett flertal år varit…
Köp här

Isbn: 9789163903007

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Today, it is difficult to find a workplace without projects. Regardless of what the project aims to produce and regardless of the level in the hierarchy, projects entail collaboration in uncertain situations. Textbooks and research on team dynamics, collaboration or leadership usually see temporary work groups as the…
Köp här

Isbn: 9789144119557

Utgivningsår: 20171020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC