Bläddra

Agil Projektledning med Puls

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här

Agil Projektledning med Puls

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här
  Agil Projektledning med Puls syftar till att ge svar på frågan om vad som krävs för att kunna genomföra utvecklingsprojekt så att målen uppfylls på så kort tid som möjligt med begränsade resurser.Det har skrivits mängder med böcker om projekt, projektarbete och projektledning. De flesta har betraktat projekt som autonoma enheter. Anslaget i projektlitteraturen har ofta utgått från den byråkratiska traditionen. Resultatet har blivit problem med överbelastning och splittring, byråkrati och trögrörlighet i arbetet samt strategier och projektmål som inte hänger ihop.Utgångspunkten i Agil Projektledning med Puls är att utvecklingsprojekt är en del av en större verksamhet, inte isolerade öar. Projekten ska å ena sidan vara decentraliserade, men å andra sidan ska verksamheten prioriteras och fokuseras. Strategiskt arbete måste gå hand i hand med det operativa arbetet, vilket gör projekten semi-autonoma.Produktutveckling är transformering av en möjlighet på marknaden till en ny produkt hos kunden. Möjligheten kan ha skapats av företaget själv eller uppstått spontant på marknaden vilket företaget utnyttjar. Produktutveckling förutsätter att verksamheten har förmåga att skapa affärsmodeller, etablera samverkan med kunder, leverantörer, distributörer och andra intressenter samt utveckla och vårda produkter och produktionssystem. Projekt och uppdrag är angreppsätt som används för att realisera verksamhetens strategi. Detta sätt att se på projekt förvandlar projekt från isolerad öar till integrerande delar i verksamheten.Boken ingår i serien Innovativ produktutveckling tillsammans med Agil Organisering med Puls och Agil Multiprojektledning med Puls.