Bläddra

Äktenskapsbalken : en kommentar

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Äktenskapsbalken : en kommentar

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.