Bläddra

av: Ulf Bergquist, Anna Fayad, Elisabeth Hovmöller

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Familjerätt: barn Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken innehåller kommentarer paragraf för paragraf till fyra centrala lagar inom internationell äktenskaps- och föräldrarätt. Bryssel II ter-förordningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, innehåller stora förändringar, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789139023159

Utgivningsår: 20211208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Makar Juridiken kring äktenskap MAKAR är boken för dig som vill ha en begriplig och utförlig genomgång av alla juridiska regler kring äktenskapet. Här får du många råd och tips om hur ägandeförhållanden, efterlevandeskydd mm kan ordnas på bästa sätt. Boken innehåller dessutom en rad konkreta exempel på hur olika…
Köp här

Isbn: 9789170277931

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för…
Köp här

Isbn: 9789139024545

Utgivningsår: 20220216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Tottie, Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Köp här

Isbn: 9789139021056

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte…
Köp här

Isbn: 9789138247174

Utgivningsår: 20171206

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139013693

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist, Anna Fayad

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är en kommentar till den svenska internationella äktenskapsrätten och behandlar de paragrafer som reglerar detta rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förordningen samt Rom III-förordningen. Nämnda lagar och förordningar täcker även andra rättsområden, till exempel den internationella föräldrarätten och den…
Köp här

Isbn: 9789139019657

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250167

Utgivningsår: 20200117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. — Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som…
Köp här

Isbn: 9789139022800

Utgivningsår: 20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Äktenskapsförord tillhör de viktigaste avtalen inom familjerätten. Denna bok ger läsaren en bred presentation av ämnet. I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra…
Köp här

Isbn: 9789139023098

Utgivningsår: 20200831

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Barn ska inte gifta sig!! Föreslår att möjligheten att få dispens för att ingå äktenskap om man är under 18 år slopas, med syftet att förhindra sådana äktenskap där barnen själva inte är fria att välja livspartner. Straffet för arrangemang av sådana äktenskap föreslås bli två års fängelse. För äktenskap mellan personer…
Köp här

Isbn: 9789138237359

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC